All-Connects
Subsidie voor veilig en ecologisch transport 


Alles wat je moet weten over de subsidie voor veilig en ecologisch transport


     

Wil je investeren in ecologisch en veilig wegtransport? Beschik je over minstens 1 voertuig van meer dan 3.5 ton? Dan kan je onderneming ook voor All-Connects oplossingen in Vlaanderen een subsidie krijgen! 

 

Wie komt in aanmerking?
 

 • Je onderneming heeft een exploitatiezetel in het Vlaams Gewest.
   
 • Je onderneming heeft een aanvaardbare rechtsvorm zoals bepaald in het besluit van de Vlaamse Regering: het betreft onder meer eenmanszaken, nv’s, bvba’s. Opgelet: vzw's, landbouwvennootschappen, tijdelijke verenigingen, tijdelijke en stille handelsvennootschappen en maatschappen komen niet in aanmerking.
   
 • Je onderneming staat niet onder de dominerende invloed van een administratieve overheid. Er is een vermoeden van dominerende invloed indien 50% of meer van het kapitaal of de stemrechten van deze onderneming rechtstreeks of onrechtstreeks in handen van een administratieve overheid zijn
   
 • Je onderneming is geen onderneming in moeilijkheden volgens de Europese regels
   
 • Je onderneming voldoet aan de de minimis steunverordening
   
 • Je onderneming beschikt over ten minste één voertuig van meer dan 3,5 ton dat ingeschreven is in België. Je onderneming is eigenaar of is leasingnemer in het kader van een leasingcontract met een contractduur van tenminste 36 maanden. Onder voertuigen wordt verstaan alle motorvoertuigen of samenstellen van voertuigen, bedoeld of gebruikt, al dan niet uitsluitend, voor het vervoer over de weg van goederen, waarvan het maximale toegestane totaalgewicht meer dan 3,5 ton bedraagt

 

Welke uitgaven komen in aanmerking?*

 

 • voor rijassistentiesystemen ter bevordering van energiezuinig en verkeersveilig rijgedrag
   
 • voor extra veiligheidsvoorzieningen die verder gaan dan de wet voorschrijft
   
 • voor extra voorzieningen met een positieve impact op het milieu en op de geluidslast
   
 • ter bevordering van de efficiëntie
   
 • voor maatregelen ter bevordering van de ergonomische vormgeving van de bestuurdersplaats
   
 • voor maatregelen ter vermijding van diefstal

 

* Onder uitgaven wordt verstaan aankoop, huur of leasing van de in aanmerking komende diensten en goederen. De uitgaven moeten betrekking hebben op vrachtwagens van meer dan 3.5 ton en dateren van na 1 januari 2017.

 


Subsidie voor ecologisch transport
 

 

 


Contacteren

Niet zeker waar te starten?

Vul jouw gegevens in en we contacteren je voor vrijblijvend advies op maat

Naam
E-mail
Telefoon