All-Connects

Nieuwe subsidie voor ecologisch en veilig transport

Wil je investeren in ecologisch en veilig wegtransport? Beschik je over minstens 1 voertuig van meer dan 3.5 ton? Dan kan je onderneming ook voor All-Connects oplossingen in Vlaanderen een subsidie krijgen. 

Wie komt in aanmerking?

 • Je onderneming heeft een exploitatiezetel in het Vlaams Gewest.
 • Je onderneming heeft een aanvaardbare rechtsvorm zoals bepaald in het besluit van de Vlaamse Regering: het betreft o.m. eenmanszaken, nv’s, bvba’s, …Vzw’s, landbouwvennootschappen, tijdelijke verenigingen. Tijdelijke en stille handelsvennootschappen en de maatschap zijn uitgesloten.
 • Je onderneming staat niet onder de dominerende invloed van een administratieve overheid. Er is een vermoeden van dominerende invloed indien 50% of meer van het kapitaal of de stemrechten van deze onderneming rechtstreeks of onrechtstreeks in handen van een administratieve overheid zijn
 • Je onderneming is geen onderneming in moeilijkheden volgens de Europese regels
 • Je onderneming voldoet aan de de minimis steunverordening
 • Je onderneming beschikt over ten minste één voertuig van meer dan 3,5 ton dat ingeschreven is in België. Je onderneming is eigenaar of is leasingnemer in het kader van een leasingcontract met een contractduur van tenminste 36 maanden. Onder voertuigen wordt verstaan alle motorvoertuigen of samenstellen van voertuigen, bedoeld of gebruikt, al dan niet uitsluitend, voor het vervoer over de weg van goederen, waarvan het maximale toegestane totaalgewicht meer dan 3,5 ton bedraagt

Uitgaven die in aanmerking komen

 • voor rijassistentiesystemen ter bevordering van energiezuinig en verkeersveilig rijgedrag
 • voor extra veiligheidsvoorzieningen die verder gaan dan de wet voorschrijft
 • voor extra voorzieningen met een positieve impact op het milieu en op de geluidslast
 • ter bevordering van de efficiëntie
 • voor maatregelen ter bevordering van de ergonomische vormgeving van de bestuurdersplaats
 • voor maatregelen ter vermijding van diefstal

Onder uitgaven wordt verstaan aankoop, huur of leasing van de in aanmerking komende diensten en goederen.


Veilig wegtransport

 

All-Connects oplossingen die volgens bovenstaande richtlijnen in aanmerking komen voor deze subsidie *

 • Track & Trace
 • Fleet Management
 • Tachograaf monitor 
 • Tijdsregistratie
 • IoT trailer tracking systemen
 • Cargo security systems
 • Eco Drive
 • Geofence
 • Alcoholslot

  *
  afhankelijk van uiteindelijke goedkeuring subsidieaanvraag

 

Hoeveel bedraagt de subsidie?

De steun bedraagt maximaal € 100.000 per onderneming voor uitgaven verricht in de drie kalenderjaren 2017, 2018 of 2019. Het steunpercentage is maximaal 80% van de in aanmerking komende uitgaven. De steun is beperkt tot een maximum van € 5.000 per voertuig.

De steun van deze steunmaatregel kan niet gecumuleerd worden met andere steun, ongeacht de vorm en het doel van de steun voor dezelfde uitgaven.

Meer informatie vind je op de website van het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen 


 

Welke oplossingen biedt All-Connects voor jouw onderneming?

 


Track and trace
Track & Trace

Koppeling met Garmin
Taken | bestemmingen doorsturen naar Garmin
Tachograaf status en chauffeur
Tachograaf download


Identificatie bestuurder(s)

Taken | bestemmingen doorsturen naar Mobiele applicatie


Tijdsregistratie
Tijdsregistratie

Activiteitenregistratie
Activiteitenregistratie

Hoelang staan de voertuigen stil?
Hoelang heeft het voertuig geladen?


Fleet management systeem
Fleet management

Alerts & Alarm
Alerts & AlarmsGeofence

Eco drive
Eco Drive


Volgsysteem Auto

vrachtwagens   containers 

trekkers  |  trailers

koeltransport

 


 

Deze transportspecialisten werken reeds met een All-Connects oplossing

 

 Contacteren

Niet zeker waar te starten?

Vul jouw gegevens in en we contacteren je voor vrijblijvend advies op maat

Naam
E-mail