Wat je als transporteur van afvalstoffen moet weten over het digitaal identificatieformulier

Het gebruik van een digitaal identificatieformulier afvalstoffen

| november 2024 |

Bij elk transport van afvalstoffen moet een identificatieformulier aanwezig zijn, behalve in het geval van enkele uitzonderingen. De verantwoordelijkheid voor de opmaak en inhoud ervan ligt bij de inzamelaar, afvalstoffenhandelaar of -makelaar, of de afvalstoffenproducent die zelf regelingen treft voor zijn afvalstoffen. Het transport van de afvalstoffen mag pas vertrekken als er een identificatieformulier aanwezig is.

Vanaf 2023 is het verplicht om een digitaal identificatieformulier te gebruiken, afgeleverd door een systeem dat door de OVAM werd goedgekeurd. Momenteel zijn volgende systemen goedgekeurd:

• Pionira | https://www.pionira.be | code PIO

• Dashdoc | https://www.dashdoc.com/nl | DAS

• Ubidata | https://www.info.ubidata.com/nl/ewaste | code UBI

• DigiForm | https://www.digiform.be | DGF

• OMS software | https://oms4business.com  | OMS

• LZP | https://lzp.nl | LZP

• Vesta Group | https://wastedesk.io | WDS

• Trustteam  | https://www.trustteam.be/nl/e-identificatieformulier | ZEN

Wie draagt welke verantwoordelijkheid?

Het digitaal identificatieformulier afvalstoffen moet afgeleverd worden door een door de OVAM erkend systeem en verbetert de tracering van afvalstoffen. Het formulier biedt een overzicht van de afvalstoffenproducent, inzamelaar, handelaar, makelaar, vervoerder en verwerker, naast een identificatie van de afvalstoffen. Deze digitalisering leidt tot een beter beheer en een duurzamer gebruik van materialen.

Het is verplicht voor alle geregistreerde inzamelaars, handelaars en makelaars (IHM), en producenten die regelingen treffen voor eigen afvalstoffen. Dit zijn voornamelijk afvalverwerkers en bedrijven die sloopactiviteiten uitvoeren. Zij hebben meestal hun eigen transportmiddelen en kennen de sector goed, waardoor ze hun eigen transporten regelen.

Naast deze IHM-doelgroep kunnen ook andere bedrijven regelingen treffen voor het transport en de verwerking van afvalstoffen. Zij moeten dan ofwel aangesloten zijn bij een systeem dat een digitaal identificatieformulier kan afleveren, ofwel een eigen systeem laten goedkeuren.

Het gaat hierbij om een aanzienlijk aantal bedrijven. In Vlaanderen zijn er 3.717 ondernemingen geregistreerd als IHM, waarvan 2.808 Belgische bedrijven. Daarnaast zijn er 2.265 ondernemingen met een vergunning voor het verwerken van afvalstoffen op minstens één locatie. De overlap tussen deze twee lijsten bestaat uit ongeveer duizend ondernemingen. Op basis van informatie van de VSOR (federatie van slopers en brekers van bouw- en sloopafval) bestaat de sloopsector uit ongeveer duizend bedrijven en 350 vergunde verhandelaars van bouw- en sloopafval.

Het is belangrijk op te merken dat transporteurs niet verantwoordelijk zijn voor het aanbieden van het digitaal identificatieformulier. Zij moeten er wel op toezien dat het formulier aanwezig is bij afvaltransporten en moeten dit aanvullen via het door het gekozen systeem van het geregistreerd bedrijf die de regeling treft voor het transport.

De verantwoordelijkheid van vervoerders beperkt zich tot de digitale handtekening. Zij mogen niet vertrekken met de lading tot deze in orde is.

Hoe wordt het afvalstoffenidentificatieformulier gebruikt?

1) De gegevens moeten ingegeven worden voor het transport plaatsvindt. Deze worden gedateerd en ondertekend. Indien het gewicht niet gekend is bij het vertrek, mag de hoeveelheid ingevuld worden op de plaats van bestemming en moet een kopie van het digitaal identificatieformulier met vermelding van de hoeveelheid bezorgd worden aan de afvalstoffenproducent.

2) De afvalstoffenproducent dat zijn afvalstoffen laat ophalen door een IHM ontvangt ook een kopie van het ingevulde formulier. Deze documenten worden minimaal 5 jaar bewaard.

3) Bij het afleveren van je afvalstoffen aan een afvalstoffeninzamelaar, -handelaar of -makelaar krijg je ook een afgiftebewijs. Het digitale identificatieformulier voldoet hier ook aan en kan hiervoor dus ook gebruikt worden.

De wetgeving verschilt per gewest!

Vergeet niet dat de wetgeving van het afvalstoffenidentificatieformulier per gewest anders is. In Wallonië zijn de digitale AIF’s geldig. Moet je in Brussel zijn? Dan vraag je best eens bij de dienstenleverancier na  of het systeem daar ook erkend is.

Zijn met deze blog jouw vragen beantwoord, en wil je meer weten of met ons sparren over de juiste toepassing voor jouw bedrijf? Contacteer ons dan direct via telefoon 03 289 55 35 stuur een mailtje naar info@all-connects.be!

Deel deze All-Connects blog:

Stel ons je vraag

Ben je na het lezen van deze blog nieuwsgierig geworden naar welke tracking en digitale oplossingen All-Connects aanbiedt? Stel ons je vraag en we beantwoorden je zo snel mogelijk.

eBook
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.