Privacy Policy

1  | Toepassingsgebied

All-Connects biedt oplossingen aan om het gebruik van voertuigen, teams en materialen digitaal in kaart te brengen op een professioneel platform. Om dit te doen, moeten we mogelijk uw persoonsgegevens verzamelen om u de beste bescherming en de meest actuele beveiliging te bieden. Uw vertrouwen is voor ons niet vanzelfsprekend. Daarom hebben we een Privacybeleid ontwikkeld dat betrekking heeft op hoe wij uw persoonsgegevensverzamelen, gebruiken, openbaar maken, overdragen en opslaan.

Dit Privacybeleid is voor het laatst bijgewerkt op 12/04/2023.

Dit “ Privacybeleid ” is van toepassing op de producten en de diensten van All-Connects nv, inclusief de volgende applicaties: CHECKIN@WORK APP, AGR APP, AGR-GPS mestvoerders, PRESTAMOB APP, FLEET.driver, FLEET.manager, FLEET.tracker, LIVE.connects, CHECK.connects, www.all-connects.be (en subdomein gpstracking.all-connects.be). Houd er rekening mee dat dit Privacybeleid van toepassing is op alle hier vermelde applicaties, hoewel niet alle secties relevant zijn voor elke applicatie; lees de details zorgvuldig door om de specifieke praktijken en procedures voor gegevensverwerking te begrijpen die van toepassing zijn op elke applicatie.

Als u woont in de Europese Economische Ruimte, is de beheerder van uw persoonsgegevens: All-Connects nv, Satenrozen 3 – 2550 Kontich, België.

Dit Privacybeleid beschrijft hoe wij uw persoonsgegevens behandelen en beschermen en welke keuzes u heeft met betrekking tot het verzamelen, verwerken en openen van de persoonsgegevens en hoe u die kunt bijwerken, corrigeren en verwijderen. Aanvullende informatie over onze praktijken inzake persoonsgegevens kan worden verstrekt in de productinstellingen, contractuele voorwaarden of kennisgevingen, die worden verstrekt vóór of op het moment van gegevensverzameling.

Dit Privacybeleid is voor u bedoeld als u een gebruiker bent van onze producten en diensten.

2  | Persoonsgegevens die we verwerken


We kunnen gegevens verzamelen of u vragen bepaalde gegevens te verstrekken wanneer u onze websites, producten en diensten bezoekt en gebruikt. De bronnen waaruit wij Persoonsgegevens verzamelen, zijn:

- Gegevens die rechtstreeks van u of uw apparaat worden verzameld met betrekking tot een geïdentificeerde ofidentificeerbare natuurlijke persoon (“Betrokkene”). Deze gegevens kunnen rechtstreekse identificatoren omvatten zoals naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, en online of indirecte identificatoren zoals inlogaccountnaam, inlogwachtwoord, marketingvoorkeuren, sociale media-account, betaalkaartnummer of IP-adres;

- Als we andere gegevens met betrekking tot u koppelen aan uw Persoonsgegevens, zullen wij die gekoppelde gegevens behandelen als Persoonsgegevens; en we kunnen ook Persoonsgegevens verzamelen van vertrouwde externe bronnen zoals distributeurs, wederverkopers, appstores en contactcentra. Ook kunnen wij derden inhuren die actief zijn op het gebied van bijvoorbeeld marketing, enquête, analyse of softwareleveranciers, om ons te helpen met het verzamelen van Persoonsgegevens.

Wij organiseren de Persoonsgegevens die we verwerken in deze basiscategorieën: Facturatiegegevens, accountgegevens en productgegevens.

Facturatiegegevens bevatten uw naam, e-mailadres, gemaskeerd creditcardnummer, licentie-informatie en inbepaalde omstandigheden, uw factuuradres en uw telefoonnummer. In de meeste gevallen koopt u onze producten en diensten van een vertrouwde externe dienstverlener, wederverkoper of appstore. In die omstandigheden worden uw factureringsgegevens verwerkt door de betreffende derde partij en ontvangen we alleen een subset hiervan om de juiste zakelijke gegevens te bewaren.

Accountgegevens bevatten informatie die nodig is om een account in te stellen en aan te passen, zoals uw emailadres, gebruikersnaam en informatie die is verbonden met onze diensten, zoals licentiecodes. Voor sommige van onze producten of een aantal functies daarvan is een account nodig. Persoonsgegevens verwijst naar alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbarenatuurlijke persoon (“Persoonsgegevens”).

Het account is het uniek beveiligd toegangspunt . U heeft de mogelijkheid om aanvullende informatie op uw account te verstrekken, zoals persoonlijke teksten, uw geboortedatum, geslacht, sms-nummer, gebruikersnaam van desms’er, of naam en adres van de website, uw fysieke locatie en u kunt ook een avatar of persoonlijke afbeeldingselecteren.

Alle informatie die u hier verstrekt, is zichtbaar voor andere gebruikers (inclusief uw totaal aantal berichten, enberichten per dag, de datum en tijd van uw registratie, uw lokale tijd en de datum en tijd van uw laatste activiteit). Productgegevens beslaan twee subcategorieën:

- Apparaatgegevens bevatten informatie over het besturingssysteem; hardware; plaats/land van apparaat; foutenlogs; browser; netwerk; applicaties die op het apparaat draaien, inclusief de All-Connects-producten; en- Servicegegevens bevatten informatie over het gebruik van het All-Connects-product en gebeurtenissen metbetrekking tot het gebruik van ons product door u, zoals malwaremonsters en -detecties, informatie over URL's van websites, gebruiksstatistieken (activering, crashes, scans, fouten), IP-adres.

| Waarom wij uw persoonsgegevens verwerken

Wij gebruiken uw Persoonsgegevens voor de volgende doeleinden en op de volgende gronden:

Op basis van het vervullen van ons contract met u of op basis van het aangaan van een contract met u op uw verzoek, om:
- de aankoop te verwerken van de producten of diensten van ons, onze partners of de webwinkels van de door ons vertrouwde derden; te voorzien in het downloaden, activeren en functioneren van het product of de dienst;
- onze producten of diensten up-to-date, veilig en vrij van fouten te houden;
- uw identiteit en recht op betaalde producten of diensten te verifiëren wanneer u contact met ons opneemt voor ondersteuning of toegang tot onze diensten;
- uw aankooptransacties te verwerken;
- u op de hoogte te houden van de status van uw bestellingen en licenties;
- uw abonnementen en gebruikersaccounts te beheren; en
- u technische en klantenondersteuning te bieden. Op basis van uw toestemming om:
- u te abonneren op een nieuwsbrief of het All-Connects-forum;
- de plaatsing van gepersonaliseerde advertenties ter ondersteuning van bepaalde gratis producten mogelijk maken.

Voorafgaand aan iedere verwerking die hiervoor nodig is, zullen we altijd uw toestemming vragen en u de nodige informatie verstrekken via ons Toestemmingsbeleid of anderszins zoals van toepassing. Op basis van wettelijke verplichtingen verwerken we uw Persoonsgegevens wanneer dit noodzakelijk is voor naleving van een wettelijke verplichting inzake belasting, boekhouding, anti-witwasvoorschriften, de rechtsorde of een andere verplichting waaraan wij onderworpen zijn.

Op basis van ons legitieme belang zullen wij uw Persoonsgegevens gebruiken voor:
- communicatie over mogelijke beveiliging, privacy en prestatieverbeteringen en producten die de bij onsaangekochte producten aanvullen of verbeteren en om de inhoud en levering van dit soort communicatiete optimaliseren;
- productontwikkeling en -onderzoek en de implementatie van productfuncties, -verbeteringen, en -updates;
- evaluatie en verbetering van analyses van derden om de prestaties en kwaliteit van onze producten,diensten en websites en het begrijpen van gebruikstrends en de analyse van gebruikersaankopen, conversies en campagnes;
- het mogelijk maken van interoperabiliteit binnen onze applicaties; beveiliging van onze systemen en applicaties;
- effectieve prestaties van ons bedrijf door ervoor te zorgen dat de hiervoor noodzakelijke interneadministratieve en commerciële processen (bijv. financiën, controlling, zakelijke kennis, juridische zaken ennaleving, informatiebeveiliging enz.) worden gewaarborgd; en
- het vaststellen, uitoefenen of verdedigen van onze wettelijke rechten. We hebben de belangen voor de bovengenoemde verwerkingsactiviteiten tegen elkaar afgewogen. U heeft het recht om, op grond van onze specifieke situatie, bezwaar te maken tegen die verwerkingsactiviteiten. Voor meer informatie, zie het gedeelte 'Uw Privacyrechten'.

| Het balanceren van legitieme belangen

Voordat we ons op onze legitieme belangen beroepen, hebben we ze afgewogen tegen uw belangen en hebben weer ervoor gezorgd dat ze overtuigend genoeg zijn en geen ongerechtvaardigde schade veroorzaken. Met betrekking tot de onderstaande doeleinden, vinden we het noodzakelijk om gedetailleerd uit te leggen wat onze belangen zijn.

Systemen, Apps en Netwerkbeveiliging
Wij verwerken Persoonsgegevens ten behoeve van de beveiliging van netwerken en informatie. In overeenstemming met de EU-wetgeving inzake gegevensbescherming hebben organisaties een erkend legitiem belang bij het verzamelen en verwerken van Persoonsgegevens voor zover strikt noodzakelijk en in verhouding tot het garanderen van netwerk- en informatiebeveiliging. Dit dekt voornamelijk het vermogen van een netwerk of van een informatiesysteem om incidenten, aanvallen of onwettige of kwaadaardige acties te weerstaan die een gevaar kunnen vormen voor de beschikbaarheid, authenticiteit, integriteit en vertrouwelijkheid van opgeslagen of verzonden gegevens, of voor de beveiliging van de gerelateerde diensten die worden aangeboden door, of toegankelijk zijn via die netwerken en systemen.

Als organisatie op zich en als leverancier van cyberbeveiligingstechnologieën en -diensten, waaronder gehoste en beheerde technologische diensten voor cyberbeveiliging, is het noodzakelijk voor de functionaliteit van onzesystemen, producten en diensten en voor onze legitieme belangen en die van onze gebruikers, om Persoonsgegevens te verzamelen en te verwerken voor zover strikt noodzakelijk en in verhouding tot hetwaarborgen van de beveiliging van de netwerken, apparaten en informatiesystemen van onszelf en van onze gebruikers. Dit omvat de ontwikkeling van hulpmiddelen voor informatie over dreigingen, die zijn gericht op het voortdurend onderhouden en verbeteren van het vermogen van netwerken en systemen om onwettige of kwaadaardige acties en andere schadelijke gebeurtenissen (“cyberdreigingen”) te weerstaan.

De Persoonsgegevens die we verwerken voor genoemde doeleinden omvatten, zonder beperking, gegevens over het netwerkverkeer in verband met cyberdreigingen zoals:
- e-mailadressen van verzenders (bijv. van bronnen van SPAM);
- e-mailadressen van ontvangers (bijv. van slachtoffers van gerichte e-mail cyberaanvallen, waaronder phishing);
- e-mailadressen van reply-to-mail (zoals geconfigureerd door cybercriminelen die kwaadaardige e-mailsverzenden);
- bestandsnamen en uitvoeringstrajecten (bijv. van kwaadaardige of anderszins schadelijke uitvoerbare bestanden die zijn bijgevoegd aan e-mails);
- URL's en bijbehorende paginanamen (bijv. van webpagina's die kwaadaardige of anderszins schadelijkeinhoud uitzenden of het op andere wijze plaatsen); en/of
- IP-adressen (bijv. van webservers en verbonden apparaten die betrokken zijn bij het genereren, distribueren, overdragen, hosten, caching of andere vormen van opslag van cyber-dreigingen zoals kwaadaardige of anderszins schadelijke inhoud).

Afhankelijk van de context waarin dergelijke gegevens worden verzameld, kan dit Persoonsgegevens bevatten over u of andere betrokkenen. In dergelijke gevallen verwerken we de betrokken gegevens echter alleen voor zover strikt noodzakelijk en in verhouding tot het oog op detectie, blokkering, rapportage (door persoonlijk identificeerbare elementen te verwijderen) en het beperken van de cyber-dreigingen die voor u van belang zijn, en om uw netwerk, apparaat en systemen te beveiligen.

Bij het verwerken van Persoonsgegevens in deze context proberen we betrokkenen niet te identificeren.

In-product en e-mailberichten
Wij hebben een legitiem belang om onze gebruikers te berichten over mogelijke beveiliging, privacy- en prestatieverbeteringen en producten die aangekochte producten aanvullen of verbeteren, alsook onze sluitingsdagen te communiceren. Als u onze klant bent, voelen we ons verantwoordelijk om u te informeren over verbeteringen in beveiliging envoorzieningen en over mogelijke problemen met uw apparaat en software die verder gaan dan ons product dat isgeïnstalleerd, en u effectieve oplossingen te bieden die relevant zijn voor deze problemen, waaronder ook door onsontwikkelde oplossingen. We hebben dus een legitiem belang om de inhoud en levering van dit soort berichtgeving aan u te optimaliseren, zodat u deze waarschijnlijk relevant, maar tegelijkertijd niet opdringerig vindt.

Ontwikkeling van nieuwe producten
Wij hebben een legitiem belang om de noodzakelijke Persoonsgegevens te gebruiken om nieuwe producten offuncties te ontwikkelen, zodat we u kunnen voorzien van ultramoderne beveiligings-, privacy- en hoogwaardigpresterende producten.

Analyse van derden (gebruikersaankopen, gebruikersinteracties)
Wij hebben een legitiem belang om de noodzakelijke Persoonsgegevens te gebruiken voor externe analyses voor het verkrijgen van inzicht in de conversies, aankopen en campagneprestaties van de gebruiker via verschillende distributiekanalen, en in het downloaden, activeren en communiceren van gebruikers met onze producten, omdat deze analyses ons helpen om functionaliteit, effectiviteit, beveiliging en betrouwbaarheid van onze producten en bedrijfsactiviteiten te handhaven.

| Hoe wij uw persoonsgegevens verwerken

Wij doen ons best om alle directe identificatoren uit de Persoonsgegevens die we gebruiken, los te koppelen of teverwijderen:

- Voor gratis versies begint deze loskoppeling of verwijdering van de identificatoren wanneer de producten en diensten voor het eerst worden geactiveerd. Voor betalende gebruikers bewaren we factureringsgegevens in een aparte database en minimaliseren we het gebruik ervan voor andere zaken dan de afhandeling van betalingen en onze eigen financiële huishouding.
- Voor zowel betaalde als gratis versies controleren we voortdurend of alle directe identificatoren zijn geminimaliseerd, geminimaliseerd, losgekoppeld en verwijderd tijdens de normale prestaties van de producten en diensten.

| Geen geautomatiseerde besluitvorming, inclusief profielvorming

We nemen geen beslissingen waarbij we gebruik maken van algoritmen of profielvorming die u aanzienlijk beïnvloeden.

| Hoe wij uw persoonsgegevens openbaar maken

Zoals hieronder beschreven maken wij alleen uw Persoonsgegevens bekend binnen onze groep, aan onze partners, aan dienstverleners die gegevens namens ons verwerken en aan overheidsinstanties, zoals vereist door de toepasselijke wetgeving. Verwerking wordt alleen ondernomen voor de doeleinden beschreven in dit Privacybeleiden de relevante onderdelen van het Productbeleid. Als we uw Persoonsgegevens openbaar maken, eisen wij dat de ontvangers ervan voldoen aan adequate privacy- en vertrouwelijkheidsvereisten en beveiligingsnormen.

| Betalingsverwerkers

Als u ervoor kiest te betalen voor onze diensten, maken we gebruik van de diensten van een externe betalingsverwerker om uw betaling te ontvangen. Deze derden zijn naar behoren gereguleerd en bevoegd om uw betalingsinformatie te verwerken en het is hen verboden uw Persoonsgegevens te gebruiken voor andere doeleinden dan het verstrekken van deze diensten namens ons. Ze zijn echter onafhankelijke verwerkingsverantwoordelijken van uw gegevens met hun eigen verantwoordelijkheid. Uw factureringsgegevens worden verwerkt door de betalingsverwerker van wie u het product hebt gekocht. Uw gegevens worden verwerkt volgens het privacy beleid van de betreffende verwerker.

 | Dienstverleners

Wij kunnen gebruikmaken van contractanten en dienstverleners om uw Persoonsgegevens te verwerken voor de doeleinden die in dit Privacy beleid beschreven staan. Wij vereisen contractueel dat dienstverleners de gegevens veilig en vertrouwelijk houden. Bij dergelijke dienstverleners gaat het met name om contactcenters, professionele consultants (waaronder voor de verdediging of uitoefening van onze rechten) en leveranciers van marketing/enquête/analyse/software. Soms zullen deze dienstverleners, bijvoorbeeld onze distributeurs, wederverkopers en appstore-partners, onafhankelijke verwerkingsverantwoordelijken van uw gegevens en hun algemene voorwaarden zijn. De gebruiksrechtovereenkomsten (“EULA”) en privacyverklaringen zullen van toepassing zijn op dergelijke relaties.

10 | Cookie-aanbieders

Onze websites gebruiken cookies om uw ervaring op onze websites te personaliseren, ons te informeren welke delen van onze websites worden bezocht, ons te helpen de doeltreffendheid van campagnes te meten en ons inzicht te geven in gebruikersinteracties en de gebruikersbasis als geheel, zodat we onze communicatie en productenkunnen verbeteren. Als u onze websites gebruikt, wordt u gevraagd om het verzamelen en het gebruik van gegevensdoor cookies te autoriseren volgens de voorwaarden van dit Cookiebeleid.

11 | Leveranciers van analysetools

We gebruiken analytische tools, ook die van derden, die ons in staat stellen om, onder andere, potentiële prestatie of beveiligingsproblemen met onze producten te identificeren, hun stabiliteit en functie te verbeteren, en om te begrijpen hoe u onze producten en websites gebruikt, zodat we uw gebruikerservaring kunnen optimaliseren en verbeteren, en onze campagnes kunnen evalueren en verbeteren. Wij gebruiken service- en apparaatgegevens voor de analyse. Hoewel we over het algemeen onze eigen analytische tools gebruiken, moeten we soms samenwerken met andere partijen, die hun eigen tools en expertise hebben ontwikkeld en aan ons hebben verstrekt. Hieronder vermelden we deze partners, hun tools en hun privacybeleid.

12 | Overheidsinstanties

In bepaalde gevallen kan het noodzakelijk zijn om uw Persoonsgegevens bekend te maken aan openbare autoriteiten of zoals anderszins vereist door de toepasselijke wetgeving. Er zullen geen Persoonsgegevens aan eenopenbare autoriteit bekendgemaakt worden, behalve als reactie op:
- een dagvaarding, arrestatiebevel of ander procedé uitgevaardigd door een rechtbank of andereopenbare autoriteit met bevoegde jurisdictie;
- een juridisch proces met dezelfde gevolgen als een door de rechtbank uitgevaardigd bevel omgegevens, zodanig dat, indien we weigerden dergelijke gegevens te verstrekken, dit in strijd zou zijnmet de lokale wetgeving, en het bedrijf of zijn functionarissen, leidinggevenden of werknemers zouden aansprakelijkheid kunnen worden gesteld voor het niet respecteren van een dergelijk juridisch proces;
- wanneer een dergelijke openbaarmaking noodzakelijk is voor ons om de wettelijke rechten daarvan afte dwingen overeenkomstig de toepasselijke wetgeving; of
- een verzoek om gegevens met als doel het identificeren en/of voorkomen van creditcardfraude.

13 | Hoe wij uw persoonsgegevens beschermen

We handhaven administratieve, technische en fysieke maatregelen voor de bescherming van uw Persoonsgegevens.

14 | Administratieve voorzorgsmaatregelen

Toegang tot de Persoonsgegevens van onze gebruikers is beperkt tot bevoegd personeel dat op basis van hun functiebeschrijvingen inzage moet hebben, bijvoorbeeld werknemers die technische ondersteuning bieden aan eindgebruikers of die gebruikersaccounts onderhouden. In het geval van externe contractanten die namens ons persoonsgegevens verwerken, worden vergelijkbare vereisten opgelegd. Deze derden zijn contractueel gebonden aan vertrouwelijkheidsclausules, zelfs wanneer ze vertrekken. Als een individuele medewerker geen toegang meernodig heeft, worden de inloggegevens van die persoon ingetrokken.

15 | Fysieke voorzorgsmaatregelen

Toegang tot gebruikersinformatie in onze database via het internet vereist een versleuteld VPN, met uitzondering van e-mail waarvoor gebruikersverificatie nodig is. Anders is de toegang beperkt tot onze fysieke locatie. Fysieke verwijdering van Persoonsgegevens van onze locatie is verboden. Externe contractanten die namens on sPersoonsgegevens verwerken, stemmen ermee in om redelijke fysieke voorzorgsmaatregelen te treffen.

16 | Proportionaliteit

We streven ernaar om niet meer Persoonsgegevens te verzamelen dan nodig is voor het doel waarvoor we dezeverzamelen. Dit helpt op zijn beurt het totale risico op schade te verminderen als gegevensverlies of een inbreuk op de beveiliging optreedt: hoe minder gegevens we verzamelen, hoe kleiner het totale risico.

17 | Hoe wij uw persoonsgegevens bewaren

We zullen uw Persoonsgegevens gedurende de volgende perioden op onze systemen bewaren:

- Voor factureringsgegevens, zolang wij een wettelijke verplichting hebben of voor onze legitieme belangen bij het vaststellen van wettelijke rechten;
- Voor accountgegevens, zolang u uw account aanhoudt;
- Voor productgegevens, alleen zolang als nodig is voor een bepaald product of een bepaalde dienst. We gebruiken periodieke verwijderingstermijnen, wat betekent dat we regelmatig verzamelde gegevens verwijderen in de gegeven termijnen, beginnend met het verzamelen van die respectievelijke gegevens. De periodieke verwijderingstermijnen voor productgegevens beslaan niet langer dan zes jaar.

Houd er rekening mee dat wanneer u ons product verwijdert, de verwerking voor dienstverlening, in productberichten, externe analyses en advertenties van derden, indien van toepassing, afhankelijk van het geïnstalleerde product, zal stoppen. Na de verwijdering, blijven we uw productgegevens gedurende maximaal zes jaar verwerken voor statistische doeleinden, maar met inzet van passende maatregelen, waaronder pseudonimisering.

18 | Opslag van uw persoonsgegevens

De gegevens die wij van u verzamelen, kunnen worden opgeslagen, met toepassing van bij het risico passen de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen, zowel intern als op servers van derden in België, Zwitserland, Finland, Litouwen, en overal waar wij of de ons vertrouwde dienstverleners en partners actief zijn. In alle gevallen volgen wij algemeen geaccepteerde normen en beveiligingsmaatregelen om de persoonsgegevens die ons worden verstrekt te beschermen, zowel tijdens de overdracht als wanneer we deze ontvangen.

19 | Uw privacyrechten

U hebt de volgende rechten met betrekking tot de verwerking van uw Persoonsgegevens:

Recht op informatie - Recht op ontvangst van informatie over de verwerking van uw Persoonsgegevens, voorafgaand aan en tijdens de verwerking, op verzoek.

Recht op toegang - Naast de informatie over de verwerking van uw Persoonsgegevens heeft u het recht omeen kopie te ontvangen van uw Persoonsgegevens die worden verwerkt.

Recht op rectificatie - We moeten nauwkeurige Persoonsgegevens verwerken; als u iets onnauwkeurigs ontdekt, heeft u het recht om rectificatie van de onnauwkeurige Persoonsgegevens aan te vragen.

Recht op wissing ("recht om te worden vergeten") - U hebt het recht om uw Persoonsgegevens te wissen, maar alleen in specifieke gevallen zoals bepaald door de wet, bijvoorbeeld als er geen wettelijk erkende rechtsgrond is voor verdere verwerking van uw Persoonsgegevens (incl. bescherming van de legitiemebelangen en rechten van All-Connects nv).

Recht op gegevensportabiliteit - Het recht om Persoonsgegevens te ontvangen die u heeft verstrekt en die worden verwerkt op basis van toestemming of wanneer dit noodzakelijk is voor het afsluiten en uitvoerenvan een contract, in machineleesbaar formaat. Dit recht is exclusief van toepassing op Persoonsgegevensdie verwerken op geautomatiseerde wijze.

Recht om bezwaar te maken - Geldt voor gevallen van verwerking die in het kader van een legitiem belang worden uitgevoerd. U heeft op grond van uw specifieke situatie het recht om bezwaar te maken tegen dergelijke verwerking en wij zijn verplicht om de verwerking te beoordelen, zodat naleving van alle wettelijk bindende regels en toepasselijke regelgeving kan worden gegarandeerd. In geval van directe marketing, zullen we de verwerking van Persoonsgegevens voor dergelijke doeleinden na het bezwaar stopzetten.

Recht om uw toestemming in te trekken - In het geval van verwerking op basis van uw toestemming, zoals gespecificeerd in ons Toestemmingsbeleid , kunt u uw toestemming op elk gewenst moment intrekken
door gebruik te maken van dezelfde methode (indien technisch mogelijk) die u gebruikte om deze aan ons te verstrekken (de exacte methode zal gedetailleerd beschreven worden bij elke door u gegeventoestemming). De intrekking van toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van verwerking opbasis van uw toestemming voordat u zich terugtrok.

Recht op beperking van verwerking - U heeft het recht om de verwerking van uw Persoonsgegevens te beperken indien: u de nauwkeurigheid van uw Persoonsgegevens betwist gedurende een periode die ons instaat stelt om de nauwkeurigheid van uw Persoonsgegevens te verifiëren; de verwerking is onwettig en uverzet zich tegen het wissen van de Persoonsgegevens en verzoekt ons in plaats daarvan om beperking vangebruik; we hebben de Persoonsgegevens niet langer nodig voor de doeleinden van de verwerking, maar zezijn door u vereist voor het opstellen, uitoefenen of verdedigen van wettelijke claims, of u heeft bezwaargemaakt tegen de verwerking van uw Persoonsgegevens, en er wordt geverifieerd of onze legitiemeredenen voorrang hebben op uw belangen.

Recht om contact op te nemen met toezichthoudende autoriteit, rechtbank - U kunt een klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteit – GegevensBeschermingsAutoriteit - Startpagina |Gegevensbeschermingsautoriteit of uw lokale autoriteit of een relevante rechtbank.
Of er wordt voldaan aan de rechten van betrokkenen die hierboven vermeld staan, hangt af van de categorie Persoonsgegevens en de verwerkingsactiviteit. In alle gevallen streven we ernaar om te voldoen aan uw verzoek. We zullen uw verzoek binnen één maand na ontvangst van een verzoek van u met betrekking tot een van uw rechten betreffende uw Persoonsgegevens behandelen. Mochten we worden overspoeld met verzoeken of bij bijzonder gecompliceerde verzoeken, dan kan de tijdslimiet worden verlengd tot maximaal nog eens twee maanden. Als we deze deadlines niet halen, geven we er natuurlijk de voorkeur aan dat u contact met ons opneemt om desituatie informeel op te lossen.

Wanneer verzoeken die wij ontvangen duidelijk ongegrond of buitensporig zijn, met name vanwege hun repetitievekarakter, kunnen we:
(a) een redelijke vergoeding in rekening brengen, gezien de administratieve kosten van hetverstrekken van de informatie of communicatie of het ondernemen van de gevraagde actie; of
(b) weigeren om hetverzoek te behandelen.

Wij behouden, verwerven of verwerken voor de gratis versies geen aanvullende informatie, noch nu, noch in de toekomst, uitsluitend om gebruikers van onze gratis producten en diensten te identificeren. Dit is eenvoudigweg niet nodig voor de gratis versies van onze producten die aan u en uw functie worden verstrekt. Dit betekent dat wanneer u een gratis versie van onze producten en diensten gebruikt, u contact met ons kunt opnemen met betrekking tot uw Persoonsgegevens. Houd er rekening mee dat wij, overeenkomstig onze privacy by design, privacy by default (ingebouwde privacy en gestandaardiseerde privacy) en minimaliseringspraktijken mogelijk niet in staat zijn om u te identificeren in verband met uw Productgegevens over uw specifieke gratisproducten en diensten. Als een dergelijke situatie zich voordoet, ga dan naar uw productinstellingen en verken uw mogelijkheden.

20 | Uw productkeuzes

U kunt bepaalde keuzes maken over hoe uw gegevens door ons worden gebruikt door de privacyinstellingen van het betreffende product aan te passen. Controleer uw productinstellingen om uw privacyvoorkeuren in te stellen.

21 | Contact met ons

Om uw rechten uit te oefenen, of als u andere vragen of klachten heeft over ons gebruik van uw Persoonsgegevensen de privacy ervan, kunt u schrijven naar onze Data Protection Officer via het meest gebruiksvriendelijke kanaal hieronder:

Wij zijn geregistreerd als All-Connects nv en onze statutaire zetel is Satenrozen 3, 2550 Kontich, België. U kunt ons altijd per e-mail bereiken via privacy@all-connects.be . Typ ‘PRIVACY REQUEST’ in de berichtregel van uw e-mail. Als u liever een brief per post stuurt, kan dat naar All-Connects nv, Satenrozen 3 – 2550 Kontich, België. Wees er zeker van ‘Attention: PRIVACY’ in de adresregel te schrijven, zodat wij onmiddellijk weten dat uw correspondentie met voorrang aan de Data Protection Officer moet worden bezorgd.

22 | Functionaris voor gegevensverwerking

Zoals vereist op grond van de AVG hebben we een functionaris voor gegevensverwerking (Data Protection Officer, DPO) om toezicht te houden op onze naleving van de AVG, advies te geven waar gevraagd en samen te werken met toezichthoudende autoriteiten. U kunt contact opnemen met onze functionaris voor gegevensverwerking via privacy@all-connects.be

23 | Wijzigingen in dit Privacybeleid

Wij behouden ons het recht voor om dit Privacybeleid te herzien of te wijzigen. Daarnaast kunnen we dit Privacybeleid bijwerken om wijzigingen in onze gegevenspraktijken weer te geven. Als we wezenlijke wijzigingen aanbrengen, zullen we u per e-mail op de hoogte stellen (verzonden naar het e-mailadres dat in uw account is opgegeven) of door middel van een kennisgeving op deze website, voordat de wijziging van kracht wordt. Wij raden u aan om deze pagina van tijd tot tijd te raadplegen voor de nieuwste informatie over onze privacypraktijken.

24 | Toestemmingsbeleid 

Dit Toestemmingsbeleid is van toepassing op de producten en diensten van All-Connects nv en zijn gelieerde ondernemingen (gezamenlijk “wij”, “ons” of “onze”).Als u woont in de Europese Economische Ruimte, is de beheerder van uw persoonsgegevens: All-Connects nv met statutaire zetel op het adres: Satenrozen 3 – 2550 Kontich, België.

25 | Hoe u toestemming kunt geven en intrekken

U kunt ons toestemming geven door:

- een toestemmingsvakje aan te vinken bij het bezoeken van een website;
- het kiezen van de instellingen voor privacyvoorkeuren op het paneel;
- het kiezen van technische instellingen voor online diensten (zoals instellingen in een webbrowser); inloggen op ons software platform
- het geven van een andere verklaring of tonen van ander gedrag dat duidelijk aangeeft dat u aanvaardt dat uwpersoonsgegevens worden verwerkt. U kunt uw toestemming herzien en intrekken. Afhankelijk van het specifieke geval kunt u uw toestemming intrekkendoor:
- de link “Afmelden” in uw e-mail te gebruiken;
- het aanpassen van de instellingen voor privacyvoorkeuren op het paneel;
- het kiezen van technische instellingen voor online diensten (zoals instellingen in een webbrowser);
- een e-mail met het verzoek om zich terug te trekken te sturen aan onze contactpunten die zijn aangegeven inhet Privacybeleid ; of
- door andere specifieke instructies te volgen die worden beschreven als u om toestemming vraagt. Als u uw toestemming intrekt, stoppen we met de verwerking.

26 | Abonnement op een Nieuwsbrief

Als u een abonnement hebt genomen of ons uw e-mailadres hebt opgegeven voor deze doeleinden, zullen wij u commerciële communicatie via dit kanaal sturen in de vorm van nieuwsbrieven, blogberichten of een Verwijs een Vriend-functie. Let op: als u niet op onze marketingmailinglijst wilt staan, kunt u zich op elk moment afmelden door de link“Afmelden” te gebruiken die te vinden is in alle commerciële communicatie die wij u sturen.

27 | Gebruik van locatiegegevens

Binnen onze FLEET.driver applicatie is het mogelijk om individuele instellingen met betrekking tot gegevensbescherming in te stellen. We wijzen U erop dat op uw desktop computer | laptop | tablet | smartphone mogelijk ook andere applicaties actief zijn, of dat netwerkverbindingen tot stand gebracht kunnen worden die informatie over u of uw locatie verzamelen, verzenden of opslaan. Onze FLEET.driver applicatie heeft hier uitdrukkelijk geen invloed op en verwijst naar de respectievelijke apparaatfabrikanten en mobiele telefoonaanbieders.