Toenemende data-eisen op Fleet Management

| juli 2024 |

Bij onze noorderburen werkt het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) aan het verzamelen van meer gedetailleerde data om aan de groeiende informatiebehoefte van beleidsmakers te voldoen. Dit omvat gegevens over CO2-uitstoot per tonkilometer en de voertuigen die zero-emissiezones inrijden. Vervoerders zijn verplicht om ritgegevens zoals laad- en loslocaties, de soort en het gewicht van goederen te verstrekken. Deze data helpt bij het berekenen van afgelegde afstanden en het koppelen van voertuigkenmerken aan emissieklassen (bron: TTM.nl en TNO).

Ook in België zien we een groeiende honger naar voertuigdata. De Belgische overheid voert steeds strengere regelgeving in, zoals de Low Emission Zones (LEZ) in steden als Brussel, Antwerpen en Gent, waar gedetailleerde emissiegegevens van voertuigen worden vereist om toegang te krijgen tot bepaalde stedelijke gebieden. Deze data helpt niet alleen bij de naleving van milieuregels maar ondersteunt ook de beleidsvorming en de verbetering van de luchtkwaliteit in stedelijke omgevingen (bron: LEZ Brussels en Urban Access Regulations).

Wat is de situatie inzake zero-emissiezones in Nederland?

Vanaf 2025 mogen gemeenten in Nederland zero-emissiezones instellen, waar vervuilende vrachtwagens en bestelauto's niet meer mogen rijden. Deze zones zijn bedoeld om de CO2- en fijnstofuitstoot in stedelijke gebieden te verminderen en de luchtkwaliteit te verbeteren. Elektrische voertuigen, waterstofvoertuigen en andere voertuigen die geen schadelijke emissies produceren, zijn wel toegestaan in deze zones).

Voorbereiding en Ondersteuning

Om de overgang naar zero-emissiezones haalbaar te maken, moeten gemeenten de invoering van deze zones minimaal vier jaar van tevoren aankondigen. Er zijn subsidies beschikbaar voor ondernemers om de aanschaf van schone voertuigen aantrekkelijker te maken. Dit helpt vooral kleine ondernemers bij de overstap naar emissievrije logistiek.

Praktische Uitdagingen

Voor fleet management betekent dit een verhoogde noodzaak voor nauwkeurige registratie en rapportage van CO2-uitstoot en het gebruik van duurzame voertuigen. Tools zoals carbon footprinting en de Decamod toolbox helpen bij het in kaart brengen en reduceren van CO2-uitstoot. Dit zorgt voor een beter inzicht in de impact van verschillende maatregelen en helpt bij strategische besluitvorming (tno.nl/nl).

Voor een dieper inzicht en concrete cijfers kun je deze bronnen raadplegen:

  • TTM.nl over de rol van VESDI in het verzamelen van transportdata (TTM.nl)
  • TNO over CO2-uitstoot en tools voor carbon footprinting (tno.nl/nl)
  • Univé en Rijksoverheid.nl over de invoering van zero-emissiezones in 2025 (Univé) (Rijksoverheid)
  • ANWB Zakelijk voor een overzicht van zero-emissiezones en wat dit betekent voor bedrijven (ANWB).

Belgische maatregelen inzake zero-emissiezones

In België zijn er al verschillende maatregelen getroffen op het gebied van emissiebeperking en dataverzameling, vergelijkbaar met wat je in Nederland ziet.

Zero-Emissiezones en Laag Emissie Zones (LEZ)

België heeft momenteel vier actieve Low Emission Zones (LEZ) in steden zoals Brussel, Antwerpen, Gent en in de regio Wallonië. Deze zones beperken de toegang van de meest vervuilende voertuigen om de luchtkwaliteit te verbeteren en gezondheidsproblemen te verminderen. Vanaf 2025 worden deze regels verder uitgebreid en aangescherpt, waarbij ook vrachtwagens en andere voertuigen met hoge uitstoot worden gereguleerd.

Dataverzameling en CO2-Registratie

De Belgische overheid heeft plannen om vanaf 2026 conventionele voertuigen geleidelijk uit te faseren uit het bedrijfswagenpark. Dit initiatief moedigt het gebruik van elektrische voertuigen aan en draagt bij aan de reductie van broeikasgassen en luchtverontreinigende stoffen. Deze verandering is bedoeld om de fiscale behandeling van bedrijfswagens milieuvriendelijker te maken.

Daarnaast worden er maatregelen getroffen om de CO2-uitstoot van voertuigen beter te monitoren en te registreren, vergelijkbaar met de verplichtingen in Nederland. Dit helpt beleidsmakers om betere inzichten te krijgen en gerichte maatregelen te treffen voor verdere emissiereductie.

Voor meer informatie kun je de volgende bronnen raadplegen:

Dataregistratie en Overdracht aan de Overheid in België

Vanaf 2026 zal België de fiscale behandeling van bedrijfswagens aanpassen om het gebruik van elektrische voertuigen te bevorderen. Bedrijven zullen verplicht zijn om gegevens over de CO2-uitstoot van hun wagenpark te registreren en door te geven aan de overheid. Dit is vergelijkbaar met de registratieregels die al gelden voor voertuigen in de Low Emission Zones (LEZ).

Hoe Data Te Registreren en Door Te Geven

1. Elektronische Registratie:

Bedrijven kunnen gebruik maken van online platforms om de vereiste gegevens in te voeren. Dit omvat informatie zoals het type voertuig, brandstofsoort, Euro-norm, en gereden kilometers. De meeste LEZ-registraties vereisen al dat voertuigen worden geregistreerd via officiële websites.

2. Gebruik van Telematica en TMS:

Veel bedrijven implementeren telematica- en Transport Management Systemen (TMS) die automatisch ritgegevens kunnen verzamelen en doorsturen naar de relevante autoriteiten. Deze systemen kunnen worden gekoppeld aan de online registratietools van de overheid om de administratieve last te verminderen.

3. XML-Koppelingen:

Een aantal bedrijven maakt gebruik van XML-koppelingen tussen hun TMS en de platforms van de overheid, zoals het VESDI-platform in Nederland. Dit vergemakkelijkt de geautomatiseerde overdracht van ritgegevens en zorgt voor nauwkeurige en gedetailleerde dataverzameling.

Het belang van Theoretische versus Reëel Geregistreerde Data

Theoretische Data (Af Fabrikant)

* Nauwkeurigheid: Theoretische data, zoals brandstofverbruik en CO2-uitstoot, worden vaak gemeten onder gestandaardiseerde testomstandigheden door de fabrikant. Deze data zijn bedoeld om een uniforme basis te bieden voor vergelijkingen tussen voertuigen.

* Beperkingen: De omstandigheden tijdens de tests kunnen sterk verschillen van de reële rijomstandigheden, wat leidt tot discrepanties tussen de geclaimde en daadwerkelijke emissies en verbruik.

Reëel Geregistreerde Data

* Werkelijke Omstandigheden: Reëel geregistreerde data worden verzameld tijdens daadwerkelijke ritten onder variërende omstandigheden. Dit biedt een nauwkeuriger beeld van het werkelijke brandstofverbruik en de emissies van een voertuig.

* Beleidsvorming: Deze data zijn cruciaal voor beleidsmakers om effectieve milieumaatregelen te kunnen nemen. Ze kunnen helpen bij het identificeren van gebieden waar verbeteringen nodig zijn en bij het monitoren van de impact van reeds genomen maatregelen.

* Compliance en Handhaving: Voor bedrijven is het belangrijk om reële data te verzamelen om te voldoen aan regelgeving en om eventuele sancties te vermijden. Het gebruik van nauwkeurige data helpt bij het opstellen van geloofwaardige rapporten en ondersteunt bedrijven bij audits en inspecties.

Door het combineren van telematica en geavanceerde dataverzameling helpt AllConnects bedrijven om niet alleen voldoen aan de regelgeving, maar ook waardevolle inzichten verkrijgen voor het optimaliseren van hun operaties en het verminderen van hun ecologische voetafdruk.

Onze Fleet & Asset Management-oplossing leest de voertuigdata uit en presenteert deze op een overzichtelijke manier. Je ziet niet alleen de CO₂-uitstoot per gereden rit, maar ook gedetailleerde informatie over het brandstofverbruik. Dit stelt je in staat om patronen te herkennen en gericht maatregelen te nemen om je uitstoot te verminderen.

Bovendien helpen wij je bij het monitoren van de naleving van de wetgeving en zorgen wij ervoor dat je altijd up-to-date bent met de laatste wijzigingen en berekeningsmethodes. Hierdoor kun je gerust zijn dat je bedrijf voldoet aan alle regels en tegelijkertijd bijdraagt aan een duurzamere wereld.

Klik hier om de blog over CO₂-uitstoot met enkele praktijkvoorbeelden te lezen.

Vraag deskundige hulp

Wil je meer weten over onze industry-leading oplossingen voor dataregistratie of wil je snel een vrijblijvende offerte ontvangen? Contacteer ons via telefoon of email: +32 3 289 55 35 | service@all-connects.be of klik HIER voor meer informatie.

Deel deze All-Connects blog:

Lees ook onze andere blogs over dit onderwerp:

Stel ons je vraag

Ben je na het lezen van deze blog nieuwsgierig geworden naar welke tracking en digitale oplossingen All-Connects aanbiedt? Stel ons je vraag en we beantwoorden je zo snel mogelijk.

eBook
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.