RSZ verplichte Checkin-and-out at work Registratie in de schoonmaaksector: Wat moet je weten?

| Februari 2024 | Bron: website Sociale Zekerheid

Vanaf 1 april 2024 ondergaat de schoonmaaksector een belangrijke verandering. Als onderdeel van de voortdurende strijd tegen sociale fraude en om de veiligheid op de werkplek te verbeteren, wordt een nieuwe verplichting voor tijdsregistratie, genaamd 'Check In and Out @ Work', ingevoerd. Deze maatregel is vergelijkbaar met het reeds bestaande systeem in de bouwsector en beoogt de aanwezigheid van elke persoon op de werkplek nauwkeurig te registreren.

Doelen van de Nieuwe Regelgeving Checkin@work

Deze nieuwe regelgeving heeft twee hoofddoelen:

1 | Veiligheid op de Werkplek: Door het registreren van wie aanwezig is, wordt de respons bij arbeidsongevallen efficiënter.

2 | Bestrijding van Zwartwerk en Uitbuiting: Het vergemakkelijkt voor inspectiediensten om hun controles uit te voeren, wat helpt bij het opsporen van illegale praktijken.

3 | Vermindering administratie: Men verwacht dat deze aanpassing de administratieve lasten vermindert, aangezien de huidige verplichtingen worden vervangen door een uitgebreider en toegankelijker systeem.

Voor wie is Check in and out at work bedoeld?

Deze wetgeving richt zich op de schoonmaaksector, vooral op werknemers onder Paritair Comité 121. Dit omvat aannemers en onderaannemers die schoonmaakdiensten uitvoeren, maar laat publieke en particuliere sectoren die eigen personeel gebruiken buiten beschouwing, evenals sportverenigingen en dienstenchequebedrijven.

Werkgevers

Als werkgever, aannemer of bedrijf dat een contract heeft met een opdrachtgever, moet je ervoor zorgen dat je werknemers, onderaannemers en werknemers van onderaannemers geregistreerd zijn. Je moet:

  • een registratiesysteem ter beschikking stellen van de onderaannemers op wie je beroep doet, of met wederzijdse instemming overeenkomen dat de aannemer en eventuele onderaannemers een alternatieve registratiewijze toepassen
  • ervoor zorgen dat gegevens voor uw onderneming effectief en correct geregistreerd worden en doorgestuurd worden naar de gegevensbank
  • je werknemers een registratiemiddel bezorgen dat compatibel is met het registratieapparaat op de arbeidsplaats
  • je personeel informeren over de registratieprocedure. Je medewerkers vinden meer informatie over de registratie onder Check In and Out at Work op het portaal 'Burger' van de sociale zekerheid.

Werknemers, zelfstandigen, uitzendkrachten en stagiairs

Werknemers, zelfstandigen, uitzendkrachten en stagiairs moeten het begin en het einde van hun activiteiten op de werkplaats registreren. Ook hun rustpauzes moeten ze aangeven.

Zij gebruiken Check In and Out at Work om:

  • zichzelf in real time registreren, en
  • hun eigen registraties te raadplegen.
  • Zelfstandigen die beroep doen op onderaannemers zijn gebonden aan dezelfde regels als werkgevers.
  • Organisaties die gebruik maken van een uitzendkracht moeten het registratiemiddel ter beschikking stellen aan die uitzendkracht, of de registratiemethode contractueel vastleggen.

Buitenlandse werknemers en zelfstandigen

Buitenlandse werknemers en zelfstandigen moeten een specifieke procedure volgen. Meer informatie volgt.

Hoe Werkt de CIAW Registratie?

Er zijn twee manieren om te registreren:

1 | Een door de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) voorziene elektronische applicatie.

De Aangifte van Werken voor de plaats waar je personeel aan het werk gaat, genereert een QR-code of een URL voor de aanwezigheidsregistratie.

Geef deze QR-code of URL aan je werknemer. Als die ze gebruikt, wordt automatisch het technische nummer van de Aangifte van Werken opgehaald dat overeenkomt met de werkplaats van de werknemer.

Als je werknemer de onlinedienst gebruikt zonder aangeleverde QR-code of URL, heeft die het nummer van jeAangifte van Werken nodig.

Het nadeel van deze werkwijze is wel dat je werknemers telkens manueel alle persoonsinformatie moet ingeven, met kans op typfouten en tijdverlies.

2 | Een externe partij die de registratie faciliteert.

Je gebruikt de webservice van de RSZ als transmissiekanaal. Je werknemer registreert zich dan via een smartphone app. Je raadpleegt met de webservice de aanwezigheden van je personeel op de werkplaats.

Het grote voordeel van deze werkwijze is dat je niets zelf moet ingeven. Eens je persoonlijke gegevens zijn ingegeven in de applicatie, hoef je vanaf dan nooit meer deze manueel in te geven. Alles wordt automatisch voor je ingevuld, en de link met RSZ zorgt voor een snelle checkin.

De geregistreerde gegevens omvatten persoonlijke identificatie, werkplekadres, hoedanigheid op de werkplek, en tijdstippen van werkzaamheden en pauzes. Deze informatie wordt opgeslagen in een databank van de RSZ.

Sancties voor Niet-naleving

Het niet volgen van deze nieuwe regels kan leiden tot significante boetes, variërend van 400 tot 8.000 euro, afhankelijk van de aard van de overtreding en het aantal betrokken werknemers.

Inwerkingtreding

De maatregel werd officieel aangekondigd in juli 2023 en zal actief worden vanaf 1 september 2024. Dit geeft bedrijven en werknemers in de schoonmaaksector voldoende tijd om zich voor te bereiden en aan te passen aan de nieuwe vereisten.

Wil je in orde zijn met je Checkinatwork registratiesoftware? Contacteer ons voor meer info!

Zijn met deze blog jouw vragen beantwoord, en wil je meer weten over de kostprijs of met ons sparren over de juiste toepassing voor jouw bedrijf? Contacteer ons dan direct via telefoon 03 289 55 35 of mail naar SERVICE@ALL-CONNECTS.BE om meer info te vragen of een adviesgesprek in te boeken.

Deel deze All-Connects blog:

Je kan deze info ook terugvinden op de website van de Sociale Zekerheid

Stel ons je vraag

Ben je na het lezen van deze blog nieuwsgierig geworden naar welke tracking en digitale oplossingen All-Connects aanbiedt? Stel ons je vraag en we beantwoorden je zo snel mogelijk.

eBook
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.