Track-and-trace: wat zegt de wet over de controle van je werknemers?

Track & Trace oplossingen bieden meer controle en overzicht aan werkgevers. Maar kan een werkgever zomaar zijn bedrijfsvoertuigen voorzien van een Track & Trace systeem? In deze blog gaat All-Connects na wat de wet precies zegt.

Is track & trace wettelijk toegestaan?

Nieuwe technologieën brengen steeds nieuwe vragen met zich mee. Bijvoorbeeld: “Mag een werkgever zomaar zijn werknemers controleren met geolocalisatie en de track-and-trace-technologie?”

We vallen maar meteen met de deur in huis: er is geen sluitende, gerichte wetgeving rond track-and-trace. Wel moet de werkgever de wet van 8 december 1992 tot Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer naleven. Al is de context van arbeidsrelaties vrij complex.

Zo botsen twee principes met elkaar. Enerzijds heb je het gezag van de werkgever  over zijn werknemer. Anderzijds wordt dat gezag beperkt door het recht op eerbieding van het privéleven van de werknemer.

Uiteraard is het ene bedrijfsvoertuig het andere niet. De kwestie ligt namelijk gevoeliger voor personenwagens dan voor vrachtwagens. Personenwagens kunnen buiten de werkuren immers ook voor privékwesties  gebruikt worden. En zo krijgt de werkgever mogelijk inzage in het privéleven van de werknemer.

Met wat moet de werkgever rekening houden?

Hoewel er geen sluitende wetgeving rond track-and-trace bestaat, heeft de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer  op 7 september 2005 een advies geformuleerd. Hieronder lichten we bepaalde aspecten verder toe.

Geopolicy opmaken

De werkgever moet een geopolicy opmaken waarin hij aan zijn werknemers duidelijk maakt op welke manier track-and-trace wordt gebruikt. Het is dus belangrijk dat de werkgever zijn werknemers informeert over de te nemen maatregelen.

Telt de onderneming meer dan 50 werknemers? En heeft het systeem belangrijke collectieve gevolgen voor de arbeidsvoorwaarden? Dan moet de werkgever rekeninghouden met het advies van overlegorganen. Verder neemt de werkgever de geopolicy best op in de carpolicy of het arbeidsreglement.

Geoorloofd doel

Het doel van de track-and-trace en de geolokalisatie moet een eventuele inmenging in het privéleven van de werknemer rechtvaardigen. Zo formuleerde de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer de volgende doeleinden:

  • De veiligheid van de werknemer
  • De bescherming van het dienstvoertuig
  • De optimalisatie van de bedrijfsgerelateerde verplaatsingen en transporten
  • Indien er aanwijzingen zijn van misbruik door de werknemer, mag er enkel tijdens de werkuren een controle op zijn of haar prestaties plaatsvinden

Goedkeuring werknemer: nodig of niet?

In het eerdergenoemde artikel 5 van de wet van 8 december 1992 staat dat persoonlijke gegevens enkel mogen verworven worden wanneer de betrokkene zijn toestemming heeft gegeven.

De toestemming is daarentegen niet nodig wanneer het verkrijgen van die gegevens noodzakelijk is voor deuitvoering van de overeenkomst waar de betrokkene deel van uitmaakt. Voor de activiteiten van de onderneming, dus.

Privéknop

Om de kerk in het midden te houden, voorziet All-Connects in elk trackingsysteem een privéknop. Zodra de werkgever het bedrijfsvoertuig buiten de werkuren gebruikt, kan hij de privéknop indrukken.

Op die manier stelt hij het trackingsysteem buiten werking en worden de privékilometers niet langer gevolgd. Geschillen omtrent de inzage van de werkgever in het privéleven van de werknemer zijn dus uitgesloten.

Connect met ons

Heb je interesse in een track & trace systeem voor jouw bedrijf? All-Connects werkt steeds op maat van de klant. Daarom overlopen we graag met jou al je noden en wensen in een gratis en vrijblijvende brainstormsessie. Je kan hier makkelijk met ons contact opnemen.

Deel deze blog:

Stel ons je vraag

Ben je na het lezen van deze blog nieuwsgierig geworden naar welke tracking en digitale oplossingen All-Connects aanbiedt? Stel ons je vraag en we beantwoorden je zo snel mogelijk.

eBook
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.