Checkinatwork werfregistratie: automatisch en digitaal

In de bouwsector is het verplicht om werknemers op een bouwwerf waar werken worden uitgevoerd voor een totaalinvestering vanaf 500.000 euro te registreren bij het RSZ. De betrouwbare ‘all-in’ oplossing hiervoor is een tijdregistratiesysteem: de Checkin@Work prikklok van All-Connects.

Wat moet je als werkgever doen om in orde te zijn met de verplichte aanwezigheidsregistratie bouw?

Hoe kan je aan deze tijdsregistratieverplichting voldoen zonder kopzorgen of mogelijke fouten? Simpel: automatiseer je aanwezigheidsregistratie en elimineer zo alle fouten, misbruik of onnodige controles. De overheid stelt een website ter beschikking waarop je je bouwproject(en) verplicht moet registreren en waarop je werknemers zich elke dag zullen moeten identificeren. Het logistiek plannen van deze dagelijkse verplichte werfregistratie vergt een grote investering in tijd en uitrusting.


Checkin@Work aanwezigheidsregistratie bouw voor alle aanwezigen

Naargelang de grootte van de bouwwerf en het aantal werknemers worden er 1 of meerdere Checkin@Work prikklokken aan de toegangspoort van de werf geplaatst. Iedereen die komt werken, identificeert zich eerst via Limosa, Dallas, Construbadge, LISA badge, RFID badge, bedrijfsbadge of identiteitskaart op de prikklok voor ze hun job aanvatten. Het is de eigen verantwoordelijkheid van de werknemer om dit dagelijks correct te doen. Wil je zekerheid dat enkel geautoriseerd personeel op je bouwwerf komt? Kies dan voor onze tourniquetoplossing, die ervoor zorgt dat je zonder registratie op de prikklok of bij een foutmelding de werf niet kan betreden.


Mobiele Checkinatwork aanwezigheidsregistratie voor eigen werknemers

Welke chauffeurs en bijrijders rijden er dagelijks met een voertuig naar een werf? Dat meet je handig met een mobiele prikklok. Deze wordt in het voertuig of op een vaste locatie - zoals een magazijn - aangebracht. Deze unit beschikt over een realtime klok zodat de tijdregistraties correct zijn, zelfs op een locatie met beperkt GPS-ontvangst.

Aan de hand van ingevoerde dagprogramma’s interpreteert de mobiele prikklok feilloos alle kilometergegevens. Met een badge registreren jouw medewerkers zich in din het voertuig, waardoor je meteen weet wie op welke werf werkzaam was. Zo wordt de berekening van de woon- en werkkilometers achteraf een eenvoudige klus.


Universeel badgessysteem voor tijdregistratie

All-Connects heeft ervoor gezorgd dat alle mogelijke identificatiemogelijkheden die vandaag door werknemers gebruikt worden, ook werken om je te identificeren op de bouwwerf. Je kiest zelf 1 of meerdere verschillende manieren om je medewerkers te laten inchecken op Checkin@Work: RFID badge, Dallas key, Construbadge, bedrijfsbadge, QR code, identiteitskaart, 2 BE Lisa badge, Metalbadge, ... Zo voorkom je dat je team nog een extra badge bij zich moet dragen.

Aanwezigheidsregistratiesysteem


Waarom werd deze verplichte werfregistratie ingevoerd?

Veiligheid en gezondheid op het werk

De aanwezigheidsregistratie van mensen op de bouwwerf waar ze werken uitvoeren, vloeit voort uit de wet betreffende het welzijn van de werknemers. Door deze verplichting bestaat er geen twijfel meer over wie wanneer aanwezig is op welke werkplaats. Dit schept duidelijkheid bij een ongeval of in gevaarlijke situaties.

Actie tegen oneerlijke concurrentie

De registratie van aanwezigheden op werkplekken in onroerende staat gaat in tegen oneerlijke concurrentie. Door precies vast te leggen wie in welke hoedanigheid op welke bouwwerf aanwezig is, wordt de sociale fraude aan banden gelegd.

Voor wie is Checkin@Work Aanwezigheidsregistratie bedoeld?

De verantwoordelijkheid voor de tijdregistratie bouw ligt zowel bij de persoon die iemand uitstuurt om te werken, als bij de persoon die het werk uitvoert. Zij moeten onderling afspreken wie de registratie doet. Beide partijen kunnen controleren of de registratie gebeurd is.


Bedrijfsleider

De werkgever

Als werkgever of aannemer moet je ervoor zorgen dat je werknemers, onderaannemers en de werknemers van je onderaannemers geregistreerd zijn. Je kan de registratie zelf uitvoeren of duidelijke afspraken maken met de werknemer of onderaannemer dat deze zichzelf registreert.

Bouwvakkers

De werknemer

Werknemers moeten zich ervan verzekeren dat hun aanwezigheid op de bouwwerf correct geregistreerd is.

De zelfstandige onderaannemer

De zelfstandige onderaannemer

Zelfstandigen die als onderaannemer werken, moeten geregistreerd zijn. De regels die gelden voor werknemers gelden ook voor hen.

Interim bouwvakkers

Interimwerkers

Voor de melding van werken 30bis treedt het uitzendbureau op als onderaannemer van het bedrijf dat van de interimwerknemers gebruik maakt. De onderneming die van de interimwerknemer gebruik maakt, moet zijn aanwezigheid aangeven. De band tussen de werknemer zelf, het uitzendbureau en de onderneming die van de interimwerknemer gebruikt maakt, wordt vastgesteld op basis van de Dimonagegevens van de werknemer.

Buitenlandse werknemers

Buitenlandse werknemers

Als buitenlandse werknemer kan je de QR-code van jouw Limosa1-document scannen.

Buitenlandse aannemers

Buitenlandse aannemers

Als buitenlandse aannemer kan je zelf aanwezigheidsregistraties doen door de QR-codes van Limosa1-documenten te scannen via de Checkin@Work prikklok.

Connect met ons

Heb je interesse in Check in at work voor jouw bedrijf? All-Connects werkt steeds op maat van de klant. Daarom overlopen we graag met jou al je noden en wensen in een gratis en vrijblijvende brainstormsessie. Je kan hier makkelijk met ons contact opnemen.

Deel deze blog:


Stel ons je vraag

Ben je na het lezen van deze blog nieuwsgierig geworden naar welke tracking en digitale oplossingen All-Connects aanbiedt? Stel ons je vraag en we beantwoorden je zo snel mogelijk.

eBook
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.