Veiligheid boven alles op de kades bij ICO International Car Operators

Digitale technologie ingezet om ervoor te zorgen kadeverkeer zo veilig mogelijk gebeurt.

ICO Antwerpen

We zochten een technologiepartner die onze complexe vraag kon beantwoorden met een trackingoplossing van topkwaliteit.

ICO, of International Car Operators, is wereldwijd een grote speler in de behandeling en opslag van roll-on / roll-off cargo. Het gaat dan voornamelijk om het laden en lossen van nieuwe voertuigen, constructiematerieel en heavy lifting toestellen. Ze bieden verder nog diensten aan met betrekking tot vehicle processing, scheepsagentuur, douaneformaliteiten, en de volledige logistiek ‘door to door’. Via terminals in de havens van Antwerpen en Zeebrugge behandelen ze jaarlijks meer dan 2 miljoen wagens voor ’s werelds belangrijkste automerken en RoRo rederijen.

Inzetten op veiligheid op de kaaien

Om te lossen en te laden zet ICO chauffeurs in die continu in en uit het schip rijden, van en naar een voorbestemde parkeerlocatie op het haventerrein. Bij aflevering van een voertuig op een parking worden de rijders terug opgepikt door een chauffeursbusje waarmee ze terug naar het schip gevoerd worden. Om zo weinig mogelijk tijd te verliezen, rijdt het busje het schip binnen, tot vlakbij de volgende op te halen voertuigen.

Dit voortdurend heen en weer rijden door een grote groep chauffeurs doorheen de algemene bedrijvigheid in en rondom het schip, gecombineerd met de enorme tijdsdruk om een schip binnen het vooropgestelde tijdsvak te lossen en/of te laden, zorgde voor onveilige werkomstandigheden op de kaaien. Zo was het schering en inslag om met de zijschuifdeur open te rijden zodat de rijders snel konden in- of uitstappen. Het rijgedrag liet ook vaak te wensen over, met te snel rijden, bruusk remen, hard optrekken of zeer scherp draaien, wat extra veel vergde van de motor en de banden. Een dodelijk ongeval in een max. 30km/u zone was de spreekwoordelijke druppel voor ICO om een koerswijziging met gebruik van IoT technologie door te zetten.

Ze gingen op zoek naar een slimme manier om de veiligheid op de kaaien te maximaliseren, en wilden tegelijkertijd de logistieke operatie optimaliseren. Een extra uitdaging bleek het vinden van een geschikte hardware die ook binnen in de metalen buik van het schip voldoende GPS ontvangst garandeert om blijvend data te registreren. Het constante wisselen tussen op- en afrijden zorgt voor een zware belasting op het systeem, dus ICO wilde verzekerd zijn van high-end units waarop ze konden vertrouwen.

De juiste partner voor geotracking

Bij hun zoektocht naar een track&tracesysteem kwam ICO al snel bij All-Connects terecht. De briefing was zeer uitgebreid en duidelijk. Men wilde zoveel mogelijk metadata verzamelen vanuit verschillende parameters:

Parameters voor de chauffeursbusjes:

Locatiebepaling:
Weten waar elk chauffeursbusje zich bevindt op de terminal

Snelheden op de kaai:
Een heatmap creëren door middel van geofence, om op basis hiervan gerichter flitstoestellen te kunnen plaatsen om snelheidsovertredingen te registeren

Deurdetectie met alarmfunctie (vanaf 10km/uur)
Weten wanneer een voertuig met de deur open rijdt

Rijgedrag chauffeurs
Bruusk remmen, optrekken, draaien

Gereden afstanden
Totaal afgelegde afstand per maand, per voertuig

Melding defecten of schade aan voertuigen
Is het voertuig nog rijveilig qua bandenprofielen, olie, onderhoudsinterval, keuringsbewijs, ….

Parameters voor teams

Bestuurdersidentificatie
Wie rijdt wanneer met welke chauffeursbusje? Registratie moet mogelijk zijn via de gekende Alfapass

Cycletime
Rijcyclus (ophaling – aflevering – ophaling) kunnen berekenen om de productiviteit en personeelsbezetting te optimaliseren

Brandstofverbruik
Vergelijking brandstofverbruik om te sensibiliseren tot zuiniger rijgedrag

Gezien de complexiteit en de hoge kwaliteitseisen stelden we de S-connect voor: een robuuste high-end toestel met deurcontact, buzzer en alfapass reader. Deze reader werd specifiek op vraag van ICO ontwikkeld, en maakt nu deel uit van onze standaardidentificatiesleutels voor bestuurdersidentificatie.

Veiligheid boven alles met gesloten deuren

De S-connect unit is verbonden met de boordcomputer van het voertuig en ontvangt een melding vanuit de deurcontactsensor telkens een deur open of gesloten wordt. Als een chauffeur de maximum toegelatensnelheid overschrijdt, wordt dit geregistreerd en krijgt de chauffeur via de buzzer een auditieve verwittiging. De S-connect capteert verder de G-krachten data tijdens het rijden en stuurt alle verzamelde metadata door naarhet online beheersysteem LIVE.connects.

Geofence ingezet om heatmap te maken

De geofencing software van All-Connects wordt gebruikt om een virtueel hek te zetten rondom een geografisch gebied door middel van GPS. Op die manier kan je bepaalde gebieden aanduiden als een ‘GO’of ‘NO GO’ zone. Wanneer een voertuig, persoon of voorwerp uitgerust met de Geofencing software de grenslijn dan overschrijdt, volgt een direct alarm per sms of e-mail naar de verantwoordelijke. Op het LIVE.connects platform ziet de verantwoordelijke alle geregistreerde snelheden van alle chauffeursbusjes in een overzicht en op een kaart. Deze heatmap vormt de basis om gericht mobiele flitstoestellen te plaatsen om de overtredingen op camera vast te leggen ter bewijslast.

Geautomatiseerde voertuiginspectie

Waar voordien het onderhoud en de voertuiginspecties manueel dienden opgevolgd te worden, gebeurt nu de voertuiginspectie op periodieke wijze via een automatische alert aan de chauffeur met de melding een voertuiginspectie uit te voeren binnen een bepaalde deadline.  Via een handige LIVE.connects app op de eigen smartphone doorloopt de chauffeur de standaard inspectielijst, en voegt commentaar en, indien relevant, schadefoto’s toe. De vlootbeheerder kan op de desktopapplicatie van LIVE.connects per voertuig de inspectierapporten nakijken en actie ondernemen waar nodig.

Geofence ook nuttig voor cycletimeberekening

We zetten de geofencezones ook in om de cycletime automatisch te berekenen. Deze meetbare data over het aantal cycli/uur dat gemiddeld gereden werd en waar zich mogelijke ‘bottlenecks’ of ‘idle time’ periodes voordoen, geven de nodige inzichten om de planning qua inzetten van personeel op kritieke tijdstippen te verbeteren.

In de praktijk

ICO International Car Operators werkt ondertussen reeds 4 jaar, sinds 2016, met onze hardware en software. De terminal manager, Johan Lockefeer, krijgt een dagelijks rapport met:

1| Aantal snelheidsovertredingen

2| Aantal cycli per uur

3| Wekelijks aantal gereden kilometers

Via deze rapporten en statistieken kan hij gemakkelijk alle informatie vergelijken en anyseren om dan de nodige actie te kunnen nemen. Na 4 jaar kan hij bevestigen dat de implementatie van het All-Connects systeem ervoor gezorgd heeft dat de veiligheidsscore aanzienlijk verbeterd is en dat de onderhouds- en herstellingskosten een pak gedaald zijn.

Geofence zones voor meer veiligheid op de kade van ICO

Geofence zones voor meer veiligheid op de kade van ICO

www.icoterminals.com

Deel deze use case:

Meer weten?

Wil je weten hoe het in de praktijk werkt? Boek dan een korte productdemo. Een van onze applicatiespecialisten toont je hoe onze tracking beheersoftware werkt en beantwoordt al je vragen.

Vraag een demo aan