IoT en track & trace inzetten voor onderhoud en meldingen

IoT en track & trace inzetten voor onderhoudsplanning & automatisering meldingen

Hoe leid je vanop afstand het onderhoud en schoonmaak van tientallen magazijnen verspreid over de hele haven in goede banen? Hoe zorg je ervoor dat meldingen van gevaarlijke situaties in en rondom de depots snel kunnen doorgegeven en opgevolgd worden?

Katoen Natie België

Katoen Natie ontwikkelt en levert slimmere oplossingen voor logistiek en engineering, afgestemd op de specifieke situatie van elke klant. Het bedrijf exploiteert 150 haventerminals, logistieke terminals en on-site terminals voor het laden en lossen van stukgoederen, breakbulk, auto’s en woudproducten en stelt 10.000 mensen te werk. Hun klanten zijn voornamelijk rederijen gespecialiseerd in petrochemie, specialty chemicals en consumentengoederen.

Management van logistieke hubs

Om deze enorme logistieke operatie in goede banen te leiden, bouwde Katoen Natie giga platformen: dit zijn logistieke ‘hubs’ op de site van de klant, in of achter grote havens, in industriële centra of dichtbij grote verbruikers. Deze platformen hebben een grote landoppervlakte met ongeveer 50% overdekte magazijnruimte.

Het onderhoud en schoonmaak van deze overdekte magazijnen, verspreid in en rondom de haven, bleek een enorme logistieke uitdaging. Bovendien was er geen efficiënt systeem om onveilige situaties (verkeerd geplaatst materiaal, rondslingerend vuil, gevaarlijke zones, …) snel te melden. Medewerkers gaven meldingen door via mail, whatsapp, telefoon, ... en ze werden dan wel opgelost, maar omdat de meldingen niet genoteerd werden, was het niet mogelijk te checken of en wanneer een gemeld probleem opgelost was.  

Onderhoudsploegen aansturen met CHECK.connects

Katoen Natie gebruikt de CHECK.connects beheersapplicatie nu voor het aansturen van het onderhoudspersoneel & voor het ‘smart’ doorgeven van dringende huishoudmeldingen vanuit de verschillende platformlocaties.

Begeleid de schoonmaakteams van op afstand

De facility manager maakt op het beheersplatform de checklists op met een lijst van uit te voeren taken voor de dagelijkse schoonmaak in de verschillende locaties. De schoonmaakmedewerker opent deze checklist op de CHECK.connects app op zijn smartphone en start zijn job. Bij het beëindigen van zijn werk checkt hij in de app of hij alle taken inderdaad heeft uitgevoerd. Het systeem vraagt vervolgens of alles in orde was. Indien het antwoord negatief is, wordt een foutenrapport geopend waarin de werknemer kan aangeven wat de mogelijke problemen zijn. Dit rapport kan door de facility manager geraadpleegd worden en hij kan de nodige acties nemen en opvolgtaken toewijzen.

Een ‘smart’ QR code om snel veiligheidsmeldingen door te geven

Ideaal voor de gevraagde functionaliteit bleek onze QR-code toepassing: Iedereen, zowel een eigen medewerkers als een externe havenwerker zonder toegang tot de beheersapplicatie, kan met de eigen smartphone een QR code, gelinkt aan een toestel of ruimte, scannen en een 'gastpagina' op de CHECK app openen (zonder logingegevens of verplichte registratie). Via een handig invulformulier met gerichte, relevante vragen kan de gebruiker snel een melding doorgeven, en zelfs een foto toevoegen om bijvoorbeeld een defect, schade of onhygiënische situatie te illustreren. De verantwoordelijke facility manager krijgt een instant melding binnen, en kan direct een opvolgtaak lanceren. Alle meldingen worden geregistreerd in een handig overzicht, wat gebruikt kan worden om mogelijke gevarenzones of vaak terugkerende probleemsituaties in kaart te brengen.

"De combinatie van de app en de QR codes in onze magazijnen doorheen de hele haven vertegenwoordigt meer dan enkel een digitalisering van onze huishouding. De belangrijkste troef is dat alle medewerkers en bezoekers op een gestructureerde manier, zonder technische beperkingen, een huishouding- of veiligheidsprobleem kunnen melden. Op deze manier betrekken we iedereen bij onze 'voortdurend verbeteren' filosofie om van onze magazijnen een veiligere en betere plek te maken om te werken en goederen op te slaan."

www.katoennatie.com

Deel deze use case:

Meer weten?

Wil je weten hoe het in de praktijk werkt? Boek dan een korte productdemo. Een van onze applicatiespecialisten toont je hoe onze tracking beheersoftware werkt en beantwoordt al je vragen.

Vraag een demo aan