Berekening mobiliteit in de bouw

| Oktober 2023 |

Het recht op verplaatsingskosten en mobiliteit

Het recht op verplaatsingskosten en mobiliteit wordt bepaald op basis van het gebruikte vervoermiddel, meer bepaald of een werknemer deze verplaatsing doet met eigen middelen of al dan niet gedeeltelijk met een voertuig ter beschikking gesteld door de werkgever. Bovendien zijn de vergoedingen voor verplaatsingskosten en mobiliteit afhankelijk van de werkelijk afgelegde afstand per dag.

De totale afstand (= afstand heen én terug) dient dagelijks berekend te worden op basis van de reële afstand (totale afstand die per dag wordt afgelegd). Er is een tussenkomst voor verplaatsingskosten (sociaal abonnement) vanaf de 1ste km. De mobiliteitsvergoeding geldt pas indien de totale afstand per dag minstens 10 km bedraagt, m.u.v. een chauffeur die personeel vervoert (die een mobiliteitsvergoeding vanaf de 1ste km ontvangt).

Berekening van de mobiliteit

“De mobiliteitsbedragen, per kilometer, worden hoger naarmate de rit langer wordt."

In de bouw, paritair comité 124, wordt de eerste en laatste rit betaald per km, en niet per uur. Voor de mobiliteitsberekening wordt de reële afstand genomen, dus geen rechte lijn (vogelvlucht). Deze mobiliteitsbedragen per kilometer kan afwijken in functie van de "STOEL":  CHAUFFEUR - PASSAGIER zonder PASSAGIER - EIGEN VERVOER of CHAUFFEUR mét PASSAGIER.

In bepaalde "STOEL" posities, zal het bedrag nog eens afwijken op basis van aantal kilometers.

A | Verplaatsingen op eigen kracht, ook passagiers

Voor werknemers die zich op eigen kracht (eigen vervoer, openbaar vervoer) naar het werk begeven, alsook voor de passagiers, is de mobiliteitsvergoeding vastgesteld als volgt:

De mobiliteitsvergoeding geldt pas vanaf minimum 10km rijafstand per dag.

B | Chauffeur met bedrijfsvoertuig, die personeel vervoert

De mobiliteitsvergoeding voor de chauffeur die personeel buiten de arbeidsuren vervoert met een door de werkgever ter beschikking gesteld voertuig naar en van de werkplaats, bedraagt € 0,1579 per werkelijk afgelegde km vanaf de 1ste km (bedrag sedert 01.05.2020). De chauffeur ontvangt de mobiliteitsvergoeding van chauffeur voor de volledige rit, ook voor het gedeelte van het traject dat hij alleen rijdt, op voorwaarde dat hij personeel vervoert. Indien de duurtijd van elke rit 2 uren overschrijdt, moeten er twee chauffeurs zijn.

C | Chauffeur met bedrijfsvoertuig, die alleen rijdt zonder passagiers

Vanaf 01.12.2019 werd er een nieuwe categorie ingevoerd voor bestuurders van voertuigen van de werkgever die geen personeel vervoeren. In het verleden werden deze niet beschouwd als chauffeur.  

Voorwaarden:  

‐ arbeider die zich alleen (dus zonder passagiers) met een bedrijfsvoertuig van de werkgever naar de werf verplaatst

‐ de verplaatsing gebeurt op vraag van de werkgever

‐ voor deze arbeider is geen collectief vervoer mogelijk.  

Voor deze categorie bedraagt de mobiliteitsvergoeding 5% meer dan voor de passagiers:

Ook hier geldt regel van minimum dagelijkse rijafstand van 10km.

Wie komt in aanmerking voor de extra mobiliteitsdag?

Vanaf 2019 werd een mobiliteitsdag ingevoerd voor arbeiders die tijdens de periode van januari tot en met december mobiliteitsvergoedingen ontvangen voor 43.000 km of meer. Zij hebben per jaar recht op een betaalde mobiliteitsdag. Deze dag moet opgenomen worden uiterlijk 31 maart van het daaropvolgende jaar.

Indien de mobiliteitsdag, om welke reden dan ook, niet wordt opgenomen (of bij einde van de arbeidsovereenkomst of schorsing van de arbeidsovereenkomst), komt deze te vervallen en moet het loon voor die mobiliteitsdag niet uitbetaald worden.

Een automatische berekening verzekert de correcte betaling van mobiliteitsvergoedingen

All-Connects biedt je een all-in oplossing voor een betrouwbare registratie en verwerking van de dagelijkse mobiliteit van je mobiele teams. Bekijk de mobiliteitsduur per werknemer, met splitsing ochtend- en avondmobiliteit. Check de gewerkte uren op locatie, en monitor de opvolging van dagelijkse taken, zodat je nacalculatie kinderspel wordt.

Check de geregistreerde mobiliteitsdata in je LIVE.CONNECTS dashboard

Zijn met deze blog jouw vragen beantwoord, en wil je meer weten over de kostprijs of met ons sparren over de juiste toepassing voor jouw bedrijf? Contacteer ons dan direct via telefoon 03 289 55 35 of klik hier om meer info te vragen of een adviesgesprek in te boeken.

Deel deze All-Connects blog:

Lees ook onze andere blogs over de bouwsector:

Stel ons je vraag

Ben je na het lezen van deze blog nieuwsgierig geworden naar welke tracking en digitale oplossingen All-Connects aanbiedt? Stel ons je vraag en we beantwoorden je zo snel mogelijk.

eBook
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.