Stappenplan subsidie voor ecologisch en veilig wegtransport

| juli 2023 |

'De steunaanvraag 2023 wordt weldra opengesteld op Ecologisch en veilig transport. Indienen kan tot uiterlijk 30/11/2023, tenzij het steunbudget eerder is uitgeput. Het maximum is € 1.500 per vrachtvoertuig en maximaal € 100.000 per 3 opeenvolgende kalenderjaren (2021, 2022 en 2023). De lijst met maatregelen is die van 2021. De steun stopt vanaf 2024.'

De Vlaamse subsidie ecologisch en veilig wegtransport. Al je vragen beantwoord.

| augustus 2022 |

In deze blog vind je het antwoord op volgende topics:

 1. Onderwerp subsidie
 2. Welke uitgaven wel aanvaard
 3. Welke uitgaven niet aanvaard
 4. Welke bedrijven
 5. Stappenplan aanvragen
 6. Wanneer aanvragen
 7. Bedrag subsidie
 8. Starten aanvraag

1. Voor welke ondernemingen is de subsidie ecologisch en veilig wegtransport?

Vlaamse ondernemingen die investeren in ecologische en veiligheidsmaatregelen voor hun vrachtwagens van minstens 3,5 ton, kunnen daarvoor een subsidie krijgen van de Vlaamse overheid. De investeringen die in aanmerking komen hebben betrekking op:

 • contracten of facturen voor uitgaven die gesloten zijn of dateren van na 1 januari 2017
 • uitgaven voor de aanschaf van nieuwe voertuigen evenals voor de ombouw van bestaande voertuigen
 • maatregelen die uitsluitend verder gaan dan wat de wet voorschrijft

De maatregelen moeten minstens 3 jaar in de onderneming blijven, en je kan slecht een keer hiervoor de subsidie aanvragen.

2. Welke uitgaven/investeringen komen in aanmerking voor de transportsubsidie?

 • Uitgaven voor rijassisentiesystemen ter bevordering van energiezuinig en verkeersveilig rijgedrag
 • Uitgaven voor veiligheidsvoorzieningen die verder gaan dan de wet voorschrijft
 • Uitgaven voor extra voorzieningen die een positieve impact op het milieu hebben
 • Uitgaven voor maatregelen die de efficiëntie van het transportmanagement bevorderen
 • Uitgaven voor maatregelen die gericht zijn op het voorkomen van diefstal

Een gedetailleerd overzicht van alle investeringen die je kan inbrengen vind je hier.

3. Welke uitgaven komen niet in aanmerking voor de transportsubsidie?

Volgende uitgaven komen niet in aanmerking voor de subsidiesteun:

 • maatregelen die wettelijk verplicht zijn;
 • maatregelen die de homologatie van het voertuig veranderen waarvoor geen nieuwe goedkeuring is verkregen;
 • maatregelen voor de voertuigen die minder dan drie jaar in de onderneming aanwezig blijven;
 • maatregelen die behoren tot de gewone bedrijfsuitgaven van de onderneming en de niet gespecialiseerde adviezen;
 • installatiekosten

4. Welke transportbedrijven mogen de subsidie aanvragen?

 • De onderneming heeft een exploitatiezetel in het Vlaams Gewest.
 • De onderneming heeft een aanvaardbare rechtsvorm zoals bijvoorbeeld eenmanszaken, nv’s, bvba’s, bv's, … Vzw’s, landbouwvennootschappen, tijdelijke verenigingen, tijdelijke en stille handelsvennootschappen en de maatschap zijn uitgesloten.
 • De onderneming staat niet onder de dominerende invloed  (meer dan 50% kapitaal of stemrecht) van een administratieve overheid.
 • De onderneming voldoet aan de de-minimis steunverordening. Deze maatregel valt onder de toepassing van de Europese de minimis-regelgeving. Hierdoor mag de de-minimissteun aan bedrijven over drie jaar gespreid niet meer dan € 200.000 bedragen (max. € 100.000 voor de transportsector). Voor meer info zie Veelgestelde vragen: de-minimis.
 • De onderneming beschikt over ten minste één voertuig van meer dan 3,5 ton dat ingeschreven is in België. De onderneming is eigenaar of is leasingnemer in het kader van een leasingcontract met een contractduur van tenminste 36 maanden. Onder voertuigen wordt verstaan alle motorvoertuigen of samenstellen van voertuigen, bedoeld of gebruikt, al dan niet uitsluitend, voor het vervoer over de weg van goederen, waarvan het maximale toegestane totaalgewicht meer dan 3,5 ton bedraagt.
 • De steunaanvrager is: ofwel eigenaar en gebruikt het voertuig zelf of stelt het voertuig voor minder dan 36 maanden ter beschikking aan derden, ofwel is leasingnemer (huur, lease) gedurende minstens 36 maanden van het voertuig. Opleggers en aanhangwagens kunnen niet als voertuig opgegeven worden in de steunaanvraag. De op te geven uitgaven van de in aanmerking komende maatregelen mogen wel betrekking hebben op opleggers en aanhangwagens op voorwaarde dat zij onderdeel zijn van een samenstel van voertuigen.

Een voorbeeld

Stel je koopt, leaset, rent of huurt een vrachtwagen die voor de eerste keer in gebruik was vóór 1/1/2017. Dan komen enkel de maatregelen die op dit voertuig na 1/1/2017 werden voorzien in aanmerking voor steun. Deze maatregelen mogen ook tweedehands zijn zolang ze nieuw waren na 1/1/2017 en op voorwaarde dat de vorige eigenaar hiervoor nog geen steunaanvraag heeft gedaan. Enkel voertuigen en uitgaven van maatregelen die nog niet eerder zijn opgegeven in een goedgekeurde aanvraag komen in aanmerking voor steun.

5. Stappenplan aanvraag subsidie ecologisch en veilig wegtransport

Om een subsidieaanvraag ecologisch en veilig transport te kunnen indienen, heb je de facturen van het jaar 2017 tem 2022 die nog niet of gedeeltelijk gebruikt werden voor het aanvragen van de subsidie, van nieuwe vrachtwagens die 3 jaar ingeschreven blijven vanaf datum indienststelling.

Stap 1 | de maatregelen

Bekijk in deze lijst voor welke opties/maatregelen je subsidies kan aanvragen.

Stap 2 | de kostprijs

Bereken de kostprijs van alle opties die op de factuur/facturen staan van 2017 tem 2022. Bereken hierop 80% of 30% (zie laatste kolom in de lijst van maatregelen). Deel dit bedrag door 3.000 euro = aantal in te brengen voertuigen.

Stap 3 | de voertuigen

Welke vrachtwagens komen in aanmerking? Dit zijn aangekochte voertuigen die minstens nog 3 jaar zullen rijden (of ingeschreven blijven) op datum van aanvraag en die nog niet gebruikt werden bij vroegere aanvragen. Check dat deze voertuigen nog niet gebruikt werden bij vroegere aanvragen.

Stap 4a | Enkel voor grotere bedrijven

Bereken bij de kmo-portefeuille hoeveel subsidie je gekregen hebt voor 2020, 2021 en 2022. Trek dit bedrag af van 100.000 euro. Dit is het maximale bedrag dat jouw bedrijf kan aanvragen. Indien je in verschillende jaren indient, moet je de gekregen subsidie 'ecologisch en veilig transport' aftrekken.

Stap 4b | Optimaliseer je aanvraag

Bekijk hoeveel en welke voertuigen je zal inbrengen. Je kan nu de aanvraag indienen op de website van Vlaio.

6. Staat er een einddatum op wanneer ik deze subsidie kan aanvragen?

De steunaanvraag 2022 staat open vanaf 17 mei tot en met 16 december 2022. De maximumsteun per vrachtvoertuig is gedaald naar € 3.000 voor de aanvraag 2022. In 2023 is de maximum steun per vrachtvoertuig € 1.500 voor de aanvraag 2023. De steunmaatregel stopt vanaf 2024.

De maximumsteun van € 100.000 per drie opeenvolgende kalenderjaren (nu 2020, 2021 en 2022) blijven aangehouden. Ook de lijst met de gesteunde maatregelen van deze subsidie is ongewijzigd en is deze die van kracht is sinds de aanvraag 2021.

7. Hoeveel bedraagt de subsidie ecologisch en veilig wegtransport?

 • De overheidssteun bedraagt 30 of 80% van de uitgaven (aankoop, huur/renting of leasing) van de in aanmerking komende maatregelen. Zie in de lijst van mogelijke uitgaven om hoeveel procent het gaat. De steun is maximaal € 3.000 per opgegeven vrachtwagen/trekker die in België is ingeschreven voor de aanvraag 2022. Voor de aanvraag 2023 is dit maximum € 1.500. De steunmaatregel stopt vanaf 2024.
 • Een vrachtwagen/trekker kan maar één keer in aanmerking komen voor steun.
 • Het maximum subsidiebedrag per onderneming is € 100.000 voor drie opeenvolgende kalenderjaren (steun aanvragen 2020, 2021 en 2022 samen max. € 100.000 en steun aanvragen 2021, 2022 en 2023 samen max. € 100.000).

Tip: Maak een inventaris op van alle investeringen en bundel de aanvragen. De inventaris is het overzicht van de gefactureerde investeringen per kalenderjaar en het overzicht van voertuigen die nog minstens 3 jaar in het bedrijf ingeschreven zijn. Een factuur of bijlage bij de factuur met de opties uitgesplitst is noodzakelijk. Let op: dien een dossier pas in wanneer alle geplande investeringen in een kalenderjaar gefactureerd zijn.

8. Hoe vraag je de subsidie ecologisch en veilig wegtransport aan?

De aanvraag 2022 staat open van 17 mei tot en met 16 december 2022.

Aanvraagprocedure

 • Gebruik Google Chrome of Apple Safari om naar de aanvraagapplicatie te gaan. Lees ook de handleiding voor de steunaanvraag.
 • Per kalenderjaar kan een onderneming één digitale steunaanvraag doen. Een voertuig komt maar één kalenderjaar in aanmerking voor steun. Per steunaanvraag dient het totaal van de ingediende uitgaven minimaal € 1.000 te bedragen.
 • De maximum subsidie per motorvoertuig (vrachtwagen, trekker) bedraagt € 3.000 voor de aanvraag 2022 (€ 1.500 voor de aanvraag 2023). Het voertuig dient bij de steunaanvraag ingeschreven te zijn bij de DIV en bijgevolg over een kentekenbewijs te beschikken.
 • De wettelijke vertegenwoordiger of gemandateerde van de onderneming kan een steunaanvraag indienen (E-ID en kaartlezer, federaal token, …). Enkel de rechthebbende onderneming (geen derden) doet de steunaanvraag met opgave van haar eigen bankrekeningnummer.
 • Heb je geen toegang dan kan je dit aanvragen via het Vlaams toegangsbeheer: overheid.vlaanderen.be/toegangsbeheer. Hulp hierbij nodig? Contacteer de Vlaamse Infolijn.
 • Na het indienen zal je een bevestigingsmail ontvangen met de boodschap dat de aanvraag correct is ontvangen.
 • De aanvraagprocedure starten kan door op 'aanvragen' te klikken op de website van Vlaio, dan scrollen naar beneden en doorklikken op subsidies ecologisch en veilig transport.

Je ontvangt na indiening een bericht dat je dossier in behandeling is. De uitbetaling gebeurt na goedkeuring op een Belgisch rekeningnummer, zolang er budgettaire middelen zijn. Bij onvoldoende budget wordt de onderneming het volgende jaar uitbetaald.

Je dient alle stukken die betrekking hebben op de subsidieaanvraag minstens 5 jaar na datum te bewaren. Een terugvordering is mogelijk indien je niet aan de opgelegde voorwaarden voldoet of het bedrag van 100.000 euro overschreden hebt.

Wist je dat ...

All-Connects al 20 jaar specialist is in specifieke digitale toepassingen voor de transportsector? Onze technische bagage en kennis van overheidsverplichtingen zorgt ervoor dat je efficiënter kan werken, vermindert administratieve kopzorgen en voorkomt hoge boetes. Informeer je verder over onze systemen voor o.a. volgende oplossingen:

Lees onze andere transportblogs over:

En bekijk praktijkvoorbeelden van bedrijven in de transport- en logistieke sector die reeds met een All-Connects oplossing werken.

Connect met ons!

Heb je nog vragen na het lezen van deze blog, of ben je geïnteresseerd in een voertuigvolgsysteem voor je vrachtwagenpark? Contacteer ons dan direct via telefoon 03 289 55 35 of klik hier voor meer informatie.

Deel deze All-Connects blog:

Stel ons je vraag

Ben je na het lezen van deze blog nieuwsgierig geworden naar welke tracking en digitale oplossingen All-Connects aanbiedt? Stel ons je vraag en we beantwoorden je zo snel mogelijk.

eBook
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.