Waarom track & trace ook voor kleine wagenparken resultaten oplevert

| augustus 2023 |

TRACK & TRACE INZETTEN BIJ KLEINE WAGENPARKEN LOONT!

Bij onze gesprekken met bedrijfsleiders van KMO-bedrijven horen we vaak argumenten als “mijn bedrijf is te klein voor track & trace’, of ‘we hebben maar 5 bedrijfsvoertuigen, dus dat is voor ons niet aan de orde’. Dat verbaast ons, want er zijn heel wat redenen waarom ook kleinere bedrijven kunnen profiteren van de voordelen van een professioneel track é trace-systeem, ook al hebben ze misschien niet zoveel voertuigen om te beheren in vergelijking met grotere wagenparken.

Hier zijn enkele belangrijke factoren waarom track & trace waardevol kan zijn voor bedrijven met een kleine vloot die professioneel willen werken met het oog op een verdere groei:

Efficiënte bedrijfsvoering

Track-and-trace-systemen bieden realtime inzicht in de locatie en status van voertuigen. Dit helpt bedrijven routes te optimaliseren, stilstandtijd te verminderen en het brandstofverbruik te minimaliseren. Voor een kleine vloot kunnen zelfs kleine efficiëntieverbeteringen een aanzienlijke impact hebben op de totale operationele kosten.

Klanttevredenheid

Met track en trace kunnen bedrijven klanten nauwkeurige en actuele informatie verstrekken over de verwachte aankomsttijden van hun goederen of diensten. Dit niveau van transparantie kan leiden tot een grotere klanttevredenheid en vertrouwen, ongeacht de omvang van het wagenpark. Als bedrijf kan je hiermee ook het verschil maken met je directe concurrentie.

Toewijzing van middelen

Kleine vloten opereren vaak met beperkte middelen. Track-and-trace-systemen maken een betere toewijzing van middelen mogelijk doordat bedrijven voertuigen kunnen toewijzen op basis van de realtime vraag en de planning kunnen optimaliseren, waardoor overbelasting of onderbezetting van voertuigen wordt voorkomen.

Veiligheid en beveiliging

Het te allen tijde kennen van de exacte locatie van voertuigen kan de veiligheid en beveiliging van de bestuurder verbeteren. In geval van nood kunnen bedrijven hun voertuigen snel lokaliseren en indien nodig hulp bieden. Dit helpt ook om ongeoorloofd voertuiggebruik of diefstal te voorkomen.

Naleving en verantwoordelijkheid

Bedrijven die zelfs maar een klein wagenpark exploiteren, moeten zich houden aan regelgeving zoals rijtijden en routes. Track-and-trace-systemen kunnen helpen bij de naleving door nauwkeurige registraties te leveren van de activiteiten van de chauffeur, de rusttijden en de afgelegde routes. Bovendien neemt het veel administratief werk uit handen van je (wellicht) kleine team, zodat zij hun kostbare tijd aan andere taken kunnen wijden.

Onderhoudsplanning

Efficiënt onderhoud is van cruciaal belang voor elke vlootomvang, groot of klein. Als je maar enkele voertuigen ter beschikking hebt, zonder een back-upvoertuig in geval van panne of crash, dan is het nog belangrijker dat je wagens zich altijd in een optimale operationele toestand bevinden.Track-and-trace-oplossingen kunnen inzicht bieden in de voertuigprestaties, onderhoudsbehoeften, en hoe bestuurders met het voertuig omgaan, waardoor bedrijven preventief onderhoud kunnen plannen en kostbare storingen kunnen voorkomen.

Datagestuurde beslissingen

Track-and-trace-systemen genereren waardevolle gegevens over voertuigprestaties, bestuurdersgedrag en operationele patronen. Deze data kan gebruikt worden om weloverwogen beslissingen te nemen over routeplanning, toewijzing van middelen en algemene vlootbeheerstrategieën.

Schaalbaarheid

Kleine wagenparken hebben het potentieel om in de loop van de tijd te groeien. Door in een vroeg stadium een track-and-trace-systeem te implementeren, kunnen gestroomlijnde processen en gegevensbeheerpraktijken worden opgezet die gemakkelijk kunnen worden geschaald naarmate de vloot groeit.

Concurrentievoordeel

Zelfs (of zeker) onder kleine wagenparken verkrijgen bedrijven die betrouwbare en efficiënte bezorgdiensten kunnen aanbieden een concurrentievoordeel. Voor klanten is het vaak een doorslaggevende factor om te kiezen voor samenwerking met een kleiner bedrijf met een hoge klantentevredenheidsscore.Track- en tracesystemen kunnen helpen bij het opbouwen van een reputatie voor tijdige en betrouwbare service.

Risicobeperking

Ongevallen of incidenten waarbij wagenparkvoertuigen betrokken zijn, kunnen leiden tot juridische en financiële aansprakelijkheden. Track-and-trace-systemen kunnen bewijs leveren in geval van geschillen, waardoor de risico's die gepaard gaan met ongevallen of andere onvoorziene gebeurtenissen worden beperkt.

Wat kan je concluderen hieruit? 

Hoewel de omvang van een vloot kleiner kan zijn, zijn de voordelen van de implementatie van een track-and-trace-systeem aanzienlijk. Dergelijke systemen kunnen kleine wagenparkbedrijven helpen hun activiteiten te optimaliseren, de klanttevredenheid te vergroten, de veiligheid te verbeteren, naleving te garanderen en datagestuurde beslissingen te nemen om concurrerend te blijven in hun sector.

Hoe kan track & trace voor kleine wagenparken renderen?

Het rendement op de investering (ROI) voor het implementeren van track en trace-oplossingen in een wagenpark van bijvoorbeeld 5 bedrijfsvoertuigen kan variëren op basis van verschillende factoren. Het is belangrijk om rekening te houden met zowel de kosten die gepaard gaan met de implementatie van het systeem als de voordelen die het voor het bedrijf met zich meebrengt. Hier zijn enkele factoren die van invloed kunnen zijn op de ROI:

1 | Implementatiekosten

Dit omvat de initiële installatiekosten van het track en trace-systeem, inclusief hardware (GPS-apparaten, sensoren), softwareontwikkeling of abonnementskosten, en eventuele training die nodig is voor het personeel.

2 | Operationele efficiëntie

Een belangrijk voordeel van track en trace is een verbeterde operationele efficiëntie. Door routes te optimaliseren, de stilstandtijd te verminderen en het brandstofverbruik te minimaliseren, kunt u de operationele kosten verlagen en de productiviteit verhogen.

3 | Klanttevredenheid

Realtime tracking en nauwkeurige leveringsschattingen kunnen leiden tot verbeterde klanttevredenheid en loyaliteit. Tevreden klanten hebben meer kans op herhalingsaankopen en verwijzingen.

4 | Lagere onderhoudskosten

Track-and-trace-systemen kunnen helpen bij het plannen van preventief onderhoud, waardoor de levensduur van voertuigen kan worden verlengd en de onderhoudskosten kunnen worden verlaagd.

5 | Lagere arbeidskosten

Efficiënte routeplanning kan leiden tot lagere arbeidskosten doordat chauffeurs hun routes in minder tijd kunnen voltooien.

6 | Brandstofbesparingen

Geoptimaliseerde routes en kortere stilstandtijden kunnen leiden tot brandstofbesparingen, wat in de loop van de tijd een aanzienlijke impact kan hebben op de operationele kosten.

7 | Minder ongeautoriseerd gebruik

Track- en tracesystemen kunnen ongeautoriseerd voertuiggebruik ontmoedigen, wat kosten kan besparen en slijtage aan de voertuigen kan voorkomen.

8 | Verzekeringspremies

Sommige verzekeraars bieden kortingen voor voertuigen die zijn uitgerust met tracking- en veiligheidssystemen, waardoor de verzekeringspremies mogelijk worden verlaagd.

9 | Datagestuurde beslissingen

Toegang tot gegevens over het gedrag van de bestuurder, de voertuigprestaties en de route-efficiëntie kan leiden tot weloverwogen beslissingen die een positieve invloed hebben op de algehele prestaties van het wagenpark.

10 | Risicobeperking

In het geval van ongelukken of geschillen kunnen track en trace-gegevens bewijs leveren dat de juridische en financiële risico's helpt beperken.

Houd er rekening mee dat ROI mogelijk niet alleen over onmiddellijke financiële winst gaat; Verbeterde klanttevredenheid, operationele transparantie en concurrentievoordelen zijn niet direct meetbaar maar kunnen zeker bijdragen aan de groei en duurzaamheid op lange termijn van een kleine vloot op lange termijn.

Vraag deskundige hulp

Heb je nog vragen na het lezen van deze blog en wat werkt voor jouw specifieke bedrijfssiutatie? Contacteer ons dan direct via telefoon 03 289 55 35 of klik hier voor meer informatie.

Deel deze All-Connects blog:

Verder lezen:

  • Lees hier onze blog waarom kleine bedrijven beter zijn in klantenservice
  • Lees hier verder over fleet managementsystemen
  • Bekijk hier al onze blogs

Stel ons je vraag

Ben je na het lezen van deze blog nieuwsgierig geworden naar welke tracking en digitale oplossingen All-Connects aanbiedt? Stel ons je vraag en we beantwoorden je zo snel mogelijk.

eBook
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.