Wat zijn de bedrijfskosten van een machinepark?

| september 2023 |

Types bedrijfskosten voor materieel

In de moderne zakelijke wereld spelen machineparken een cruciale rol bij het bevorderen van efficiëntie, productiviteit en concurrentievermogen in uiteenlopende industrieën. Het effectieve beheer van een machinepark is echter niet beperkt tot alleen de aanschaf van apparatuur. Het begrijpen en beheren van de diverse bedrijfskosten die gepaard gaan met het onderhouden en exploiteren van deze machines is van essentieel belang. Wat zijn de verschillende soorten bedrijfskosten die gepaard gaan met een machinepark, en hoe kan een doordachte aanpak van kostenbeheer bijdragen aan het succes en de duurzaamheid van een organisatie?

Er zijn zeven hoofdtypen die onder de bedrijfskosten van apparatuur vallen:

1. Kosten voor reparatie en onderhoud
2. Brandstofkosten
3. Bandenkosten
4. Kosten van filter, vet en smeerolie
5. Het loon van Equipment Operator
6. Kosten voor vervanging van onderdelenvan apparatuur die veel slijtage vertonen
7. Mobilisatie-, demobilisatie- enmontagekosten

1. Kosten voor reparatie en onderhoud

Deze kosten omvatten alles wat nodig is voor de reparatie en het onderhoud van bouwmaterieel dat onderhevig is aan slijtage als gevolg van de dagelijkse werkzaamheden die het uitvoert.

De reparatie-en onderhoudskosten beslaan een aanzienlijk percentage van de totale bedrijfskosten. Deze kosten omvatten:

• Kosten voor vervanging van een onderdeel

• Arbeidskosten

• Kosten voor voorzieningen voor reparatie en onderhoud van apparatuur

Deze kosten stijgen met de leeftijd van de apparatuur. Goed en tijdig onderhoud(*) van de bouwmachines helpt de reparatie- en onderhoudskosten in de loop van de tijd te verlagen. Het merendeel van de kleine reparaties wordt zonder vertraging ter plaatse uitgevoerd. Grote reparaties kunnen worden uitgevoerd in een specifieke faciliteit die voor de apparatuur is opgezet, door bekwame en geautoriseerde dealers van de apparatuur.

De jaarlijkse reparatie- en onderhoudskosten van de apparatuur worden berekend als het percentage van de jaarlijkse afschrijvingskosten van de apparatuur. Deze kosten kunnen ook worden bepaald door de eerdere gegevens van soortgelijke apparatuur te bekijken of door de richtlijnen van de fabrikant van de apparatuur te raadplegen.


* Vaak worden deadlines voor onderhoud, olie bijvullen, fabrikantskeuringen, etc. vergeten of overschreden omwille van bijvoorbeeld een grote werkdruk, een tekort aan machines of een nakende jobdeadline. Dit kan leiden tot een verminderde performantie, panne of zelfs onherstelbare schade waardoor de apparatuur vervangen moet worden.

Met de All-Connects materiaalbeheersoftware houd je de vinger aan de pols van je materieel en machinepark op verschillende joblocaties. Vanop afstand kan je elke machine opvolgen, en worden via ingestelde alerts voor keuringen en onderhoud nooit meer belangrijke deadlines vergeten.

2. Brandstofkosten

• De verbrandingsmotoren voorzien de bouwmachines van stroom. Deze gebruiken benzine of benzine of diesel als brandstof. De hoeveelheid verbruikte brandstof hangt af van de aard van de werkomstandigheden en het nominale vliegwielvermogen (fwpk).

• Vliegwielvermogen wordt gedefinieerd als het vermogen dat nodig is om een apparaat te bedienen.

Het brandstofverbruik per uur kan worden geschat door de eerdere gegevens te controleren van de brandstof die is verbruikt door soortgelijke apparatuur onder vergelijkbare werkomstandigheden(*). Bij gebrek aan data uit het verleden kan het door de fabrikant opgegeven brandstofverbruik van de apparatuur worden gebruikt om de brandstofkosten te schatten.

* In de All-Connects beheersapplicatie heb je een totaalbeeld van het brandstofverbruik van je wagen- en machinepark. In je dashboard kan je het verbruik analyseren en vergelijken zodat je de nodige aanpassingen kan doen om het brandstofverbruik te optimaliseren.

3. Bandenkosten

De bandenkosten bestaan uit twee hoofdkosten: de bandenreparatiekosten en de vervangingskosten. De kosten van luchtbandenvallen onder de categorie bedrijfskosten. Opgemerkt moet worden dat de luchtbandensnel slijten in vergelijking met de uitrusting. Hoe meer slijtage, hoe korterde levensduur van de band.*

Kosten voor bandenreparatie = percentage van de afschrijvingskosten van de band. Ook hier kunnen de reparatiekosten worden afgeleid uit de eerdere gegevens van soortgelijke apparatuur die onder vergelijkbare omgevingsomstandigheden werkte.

* De module 'rijgedraganalyse' in de All-Connects beheersapplicatie volgt het rijgedrag van elke bestuurder op. Je kan bijvoorbeeld een alert instellen voor rijgedrag dat verantwoordelijk is voor meer slijtage van de banden, zoals ‘hard accelereren of remmen’ of ‘bochten te hard nemen’.

4. Loon van de exploitant van apparatuur

Het uurloon en de extra voordelen voor de operators vallen ook onder de bedrijfskosten van de apparatuur. Deze kosten omvatten het normale loon, bonussen, secundaire arbeidsvoorwaarden, enz.

Het loon van de exploitant varieert per project. Normaal gesproken wordt dit berekend als een aparte kostencategorie en uiteindelijk opgeteld bij de exploitatiekosten.

5. Kosten voor vervanging van onderdelen van apparatuur die veel slijtage vertonen

Sommige onderdelen van de apparatuur hebben een kortere levensduur in vergelijking met de levensduur van de apparatuur. Deze worden daarom gecategoriseerd als items met hoge slijtage, zoals snijkanten, boren, baktanden, messen, enz.(*).

De normale verwachte levensduur van deze artikelen kan worden geschat op basis van gegevens uit het verleden of op basis van de fabricagerichtlijnen.

* De levensduur van deze onderdelen kennen,en een duidelijk zicht hebben op hun levensduur, is belangrijk voor een machineparkbeheerder.

Dankzij de All-Connects beheersapplicatie is dit kinderspel, en kan de verantwoordelijke een duidelijke proactieve onderhoudsplanning opstellen om ervoor te zorgen dat zijn collega’s op de verschillende jobsites optimaal kunnen werken.

6. Mobilisatie, demobilisatie en montagekosten

Deze kosten omvatten:

1. De transportkosten tussen joblocaties
2. Kosten voor lossen
3. Kosten van montage op de projectlocatie
4. Verkeersvergunningen
5. Kosten van smeerolie, vet en filter

De hoeveelheid smeerolie, vet en filter is afhankelijk van de verversingsfrequentie, bedrijfsuren, motoreigenschappen en werkomstandigheden op de bouwplaats. De tijdsperiode tussen de wijzigingen kan worden bepaald op basis van de eerdere records.

Het efficiënt beheer van machine-bedrijfskosten levert op

Kennis is macht, en dat is zeker ook het geval als het gaat over machineparkbeheer. Een slimme vlootbeheerder gebruikt slimme technologie zoals die van All-Connects om een actueel overzicht tehebben over alle bedrijfsassets ‘in the field’. 24/7 kan hij de geregistreerdedata van elk individueel toestel bekijken, en heeft hij een helicopter viewover alle actieve en non-actieve bedrijfstools.

Alerts en alarmen zorgen ervoordat hij nooit meer belangrijke onderhoudsdeadlines mist, en dankzij de analyse-en planningsmodule zorgt hij ervoor dat de beschikbare bedrijfsassets zoefficiënt mogelijk ingezet kunnen worden. Een echte win-winsituatie dus!

 

Meer info over hoe onze beheersoftware helpt om je bedrijfskosten te optimaliseren?

Zijn met deze blog jouw vragen beantwoord, en wil je meer weten over de kostprijs of met ons sparren over de juiste toepassing voor jouw bedrijf? Contacteer ons dan direct via telefoon 03 289 55 35 of klik hier om meer info te vragen of een adviesgesprek in te boeken.

Deel deze All-Connects blog:

Lees ook onze andere blogs over het tracken en opvolgen van bedrijfsassets:

Stel ons je vraag

Ben je na het lezen van deze blog nieuwsgierig geworden naar welke tracking en digitale oplossingen All-Connects aanbiedt? Stel ons je vraag en we beantwoorden je zo snel mogelijk.

eBook
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.