Uitdagingen voor fleet managers

| januari 2023 |

Zodra de geregistreerde voertuiggegevens worden begrepen en er een algemeen idee is van welke verbeteringen er moeten worden aangebracht, moeten wagenparkbeheerders - omdat ze meerdere hoeden dragen - goedkeuring krijgen van meerdere afdelingen. Dit kan tijdrovend zijn en maakt het moeilijk om de onmiddellijke behoeften (veiligheid van de bestuurder, brandstofuitgaven) in evenwicht te brengen met plannen voor de toekomst (aanschaf van voertuigen, technologische updates).

We zetten hieronder de belangrijkste uitdagingen die een fleet manager vandaag de dag het hoofd moet bieden, op een rijtje:

1. Voertuigverwerving

Het eerste dat jouw wagenparkbeheerder moet aanpakken, is het evalueren van wijzigingen in de voertuigwetgeving. Het bepalen van het doel en de geschiktheid van voertuigen en het onderhandelen over deals met voertuigfabrikanten zit allemaal bij de wagenparkbeheerder. Brandstofverbruik, belasting- en verzekeringskosten, naast de verwachtingen van werknemers, moeten ook in overweging worden genomen bij het selecteren van de juiste wagenparkvoertuigen.

Voeg daarbij een overweging voor het einde van de levensduur en de wederverkoopwaarde van het voertuig en het wordt al snel duidelijk waarom de rol van wagenparkbeheerder zo'n uitdaging kan zijn. Ze zullen er ook voor moeten zorgen dat de budgettoewijzingen worden gehaald en dat er altijd besparingen zijn.

2. Brandstofbeheer

Naar onze mening zijn de steeds stijgende brandstofkosten waarschijnlijk een van de grootste kostenbesparende uitdagingen voor een wagenparkbeheerder. Fluctuaties in de marktprijs en de externe factoren die de prijzen beïnvloeden, vallen buiten de controle van een wagenparkbeheerder, maar er zijn opties om het brandstofverbruik en de kosten te helpen verminderen.

We weten allemaal dat de populariteit van dieselvoertuigen afneemt als gevolg van het Volkswagen-emissieschandaal en de veel gepubliceerde negativiteit over schadelijke NOx-emissies. De reactie van de regering om een toeslag op de belasting toe te voegen, heeft begrijpelijkerwijs een impact gehad op de verkoop.

Desondanks moet een wagenparkbeheerder de opties evalueren om te zien of ze nog steeds de grootste kostenbesparingen opleveren. Benzine blijft marktleider maar de marge neemt af door de groeiende populariteit van elektrische en hybride voertuigen.

Wagenparkbeheerders kunnen een kosten-batenanalyse uitvoeren van brandstofopties om te bepalen welke het meest geschikt is voor de voertuigen die onder hun hoede zijn. We raden echter aan om alle beschikbare gegevens in overweging te nemen. Wordt bijvoorbeeld de hogere aankoopprijs van elektrische en plug-in hybride voertuigen gecompenseerd door hun lagere gebruikskosten en prestaties?

Een ander gebied waar je rekening mee moet houden, is de keuze van de tankkaart – dit is van het grootste belang voor elk wagenpark door de deal met de beste prijs te selecteren om aan uw behoeften te voldoen. We zouden daarnaast telematica gebruiken om op afstand het rijgedrag en het effect op het brandstofbeheer te observeren, naast de mogelijkheid om voertuigen te volgen en de meest kosteneffectieve routes te bepalen.

3. Voertuigonderhoud

Hier heb je twee keuzes, afhankelijk van de grootte van jouw onderneming. Grotere bedrijven kunnen ervoor kiezen om onderhouds- en reparatiewerkzaamheden in een eigen werkplaats uit te voeren, terwijl kleinere bedrijven ervoor kunnen kiezen om dit uit te besteden aan specialisten.

Ongeacht welke keuwe je maakt, het is de verantwoordelijkheid van je wagenparkbeheerder om ervoor te zorgen dat voertuigcontroles worden uitgevoerd om te voldoen aan de wetgeving. Dit omvat dagelijkse controles van de bestuurder, voertuiginspecties vóór aankoop, regelmatige onderhoudscontroles en om ervoor te zorgen dat gemelde defecten zijn verholpen.

4. Gezondheid en veiligheid

Als het ergste gebeurt en een van je werknemers raakt betrokken bij een verkeersongeval, dan is de verantwoordelijkheid van het bedrijf om te voldoen aan de gezondheids- en veiligheidsrichtlijnen. Je moet ervoor zorgen dat er robuuste meldingsprocedures zijn, zodat chauffeurs een ongeval kunnen afhandelen door de meldingsprocedures van de verzekering correct te volgen, en zodoende de claims snel en efficiënt kunnen worden afgehandeld.

Het behoeft geen betoog dat je wagenparkbeheerder verantwoordelijk is voor zowel de ontwikkeling als de uitvoering van het gezondheids- en veiligheidsbeleid, naast het ervoor zorgen dat de opleidingsgegevens van de chauffeurs up-to-date zijn om het risico op ongevallen binnen het wagenpark te minimaliseren.

5. Voldoen aan de reglementeringen

Dagelijkse controles, keuringsformulieren, chauffeurscontroles, melden van defecten, technische controles, verzekeringen… de lijst gaat maar door. Compliance en wagenparkrisicobeheer is een essentieel onderdeel van de rol en alle aspecten moeten niet alleen worden uitgevoerd, maar ook worden gedocumenteerd. Dit zorgt ervoor dat er voor elk voertuig een volledig spoor van informatie beschikbaar is voor zowel auditdoeleinden als in het geval van een ongeval, mocht er een claim of onderzoek moeten worden ingediend.

De voertuigwetgeving verandert snel, en het is absoluut noodzakelijk dat je fleet manager op de hoogte is én blijft van wijzigingen in de wetgeving die een directe impact kunnen hebben op jouw bedrijf.

6. Beheersing van kosten

Het is misschien wat voor de hand liggend, maar het beheersen en verlagen van kosten is altijd een prioriteit voor elk bedrijf en wagenparkbeheer is daarop geen uitzondering. Fleet managers zijn verplicht om de relevante informatie over hun wagenpark te analyseren en de posten te identificeren die kunnen worden verbeterd. Denk hierbij aan het verlagen van de aanschafkosten van voertuigen, het controleren van het brandstofverbruik en het analyseren van het rijgedrag van je chauffeurs – meer bereiken voor minder.

7. Informatie-overload vermijden

Jouw wagenpark zal veel interessante voertuiggegevens genereren, maar we weten uit ervaring dat niet alles nuttig zal zijn. Het doorzoeken van zulke enorme hoeveelheden informatie is tijdrovend en loopt het risico belangrijke, relevante informatie te missen. Het bijwerken van dergelijke informatie heeft ook administratieve tijd- en geldimplicaties.

Daarom is wagenparkbeheersoftware zo belangrijk: het kan helpen bij het doorzoeken van onnodige informatie en het genereren van rapporten over alleen dié posten die je nodig hebt.

8. Uitbreiding van de rol van de wagenparkbeheerder

We geloven dat deze rol in de loop van de tijd zal toenemen... technologie en de integratie ervan in je vlootbeheer zal de taak van je wagenparkbeheerder uitbreiden naar mobiliteitsbeheer, activabeheer en input voor het meten en beheersen van de milieu-impact van de onderneming. We raden aan om software voor wagenparkbeheer zo snel mogelijk te integreren, omdat dit van vitaal belang zal zijn om deze uitgebreide rol goed te vervullen.

Vraag deskundige hulp

Heb je nog vragen na het lezen van deze blog en wat werkt voor jouw specifieke bedrijfssiutatie? Contacteer ons dan direct via telefoon 03 289 55 35 of klik hier voor meer informatie.

Lees onze andere blogs over Fleet Management:

Deel deze All-Connects blog:

Stel ons je vraag

Ben je na het lezen van deze blog nieuwsgierig geworden naar welke tracking en digitale oplossingen All-Connects aanbiedt? Stel ons je vraag en we beantwoorden je zo snel mogelijk.

eBook
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.